Skip to content
EtusivuAjankohtaistaEsedulle kiitosta Kuntaliiton omistajaohjausprojektissa

Esedulle kiitosta Kuntaliiton omistajaohjausprojektissa

03.04.2019

Suomen Kuntaliitto on yhdessä FCG:n kanssa tehnyt projektin omistajaohjauksen vahvistamisesta kunnallisessa yhtiössä tai kuntayhtymässä. Tavoitteena projektissa on ollut tukea ja vahvistaa koulutuskuntayhtymien ja -osakeyhtiöiden ja niiden jäsenkuntien strategista omistajaohjausta, kehittää ja kuvata tarkoituksenmukaisia, erilaisia ohjausmekanismeja ja omistajaohjauksen toimintatapoja toimintaympäristön muuttuessa.

Keskeinen projektin tavoite oli, että kuntien omistajaohjaus ja päätöksentekokulttuuri vahvistuvat systemaattiseksi ja johdonmukaiseksi toiminnaksi. Projektissa eräänä tavoitteena oli myös vaikuttaa v. 2018 toteutettuun toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformiin, jossa uudistettiin muun muassa sekä ammatillisen koulutuksen toimintalainsäädäntö, rahoituslainsäädäntö että järjestämisluvat.

Projektissa oli mukana 38 kuntaa ja 13 koulutusorganisaatiota, joista 11 koulutuskuntayhtymämuotoista ja kaksi osakeyhtiötä. Mukana projektissa oli myös Esedu. Saimme erityiskiitosta selkeästä tavoitteen asettelusta, joka tukee omistajien strategiaa.

Loppujulkaisusta löytyy verkkoversio Kuntaliiton www-sivuilta:
www.kuntaliitto.fi > Opetus ja kulttuuri > Opetus ja koulutus > Ammatillinen koulutus > Omistajaohjausprojekti 2016-2018

Haluamme kiittää yhteistyökumppaneitamme, Kuntaliittoa ja FCG:tä.

Lisätietoja: Arja Seppänen

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021