Skip to content
EtusivuTyöelämälleYhteistyö ja kumppanuus

Yhteistyö ja kumppanuus

Etelä-Savon ammattiopistossa toimii eri alojen työelämäfoorumeja, joiden tarkoituksena on kehittää työelämäyhteistyöstä yritysten ja oppilaitoksen välillä.

Aktiivista työelämäyhteistyötä

Foorumeissa käymme keskustelua mm. alan kehityksestä, työvoiman määrällisistä tarpeista sekä osaamistarpeista alan näkökulmasta. Foorumeissa ennakoidaan myös koulutusalan toimintaympäristöissä tapahtuvia rakennemuutoksia ja ideoidaan uusia koulutustuotteita ja –palveluita sekä konkretisoidaan uusia työelämäyhteistyön muotoja. Foorumeiden tarkoituksena on myös auttaa alan yrityksiä verkostoitumaan muiden yritysten kanssa.

Foorumeita järjestetään vuosittain kunkin alan toiveet ja tavoitteet huomioiden, kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa. Oppilaitoksesta on nimetty alan opettaja, joka toimii foorumin koollekutsujana. Jos yrityksenne haluaa osallistua kehittävään yhteistyöhön oppilaitoksen kanssa, niin ota yhteyttä oman ammattialasi yhteyshenkilöön.

Yhteystiedot työelämälle

 

Hyväksy Tilastot & Markkinointi evästeet katsoaksesi tämän videon.

Oppilaitos- ja yritysvierailut

Tehdään yhteistyötä ja lisätään yhdessä toimialasi kiinnostavuutta sekä yrityksesi työnantajakuvaa tulevien ammattilaisten silmissä. Ota yhteyttä meihin ja sovitaan tapa, jolla voit tulla esittelemään yritystäsi ja siellä tehtäviä töitä opiskelijoille.

Yhteystiedot työelämälle

 

 

Palautetta työelämältä

Työelämälle suunnattuja palautekyselyjä on kaksi, työpaikkaohjaajakysely ja työnantajille suunnattu työpaikkakysely. Työpaikkaohjaajakyselyssä kerätään palautetietoa mm. oppilaitoksen ja työpaikan välisestä yhteistyöstä ja oppilaitoksen antamasta tuesta opiskelijan osaamisen arvioinnissa. Työnantajille suunnatussa työpaikkakyselyssä kerätään palautetta yhteistyöhön liittyvistä kokemuksista, miten tutkintokoulutuksen järjestäminen työpaikalla on koettu.

Työelämäpalautteet ja keskeiset palautetulokset

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021