Skip to content
EtusivuTietoa EsedustaPedagoginen ohjelma

Osaamisen kehittämisen kulmakivet

Pedagoginen ohjelma ja strategia

Pedagoginen ohjelma ohjaa Esedun pedagogista toimintaa ja toiminnan kehittämistä, siinä määritellään toimintamme keskeiset periaatteet ja se toimii tiedon lähteenä opiskelijoille, huoltajille, henkilöstölle ja työelämälle.  Pedagoginen ohjelma on yksi kolmesta toimintaamme ohjaavasta asiakirjasta ja se on laadittu strategiakaudelle 2023-2025. Muut ohjelmat ovat Henkilöstöohjelma ja Aluekehitysohjelma

Etelä-Savon Koulutus Oy:n hallitus on hyväksynyt Pedagogisen ohjelman 13.12.2022.

Esedun strategia

 

Pedagogisen toimintamme lähtökohtia

Esedun perustehtävänä on kohottaa ja ylläpitää Etelä-Savon väestön ammatillista osaamista, tukea alueen työ- ja elinkeinoelämän uudistamista ja vastata sen osaamistarpeisiin, edistää työllisyyttä, antaa valmiuksia yrittäjyyteen ja työ- ja toimintakyvyn jatkuvaan ylläpitoon. Tehtävänämme on tukea jatkuvaa oppimista ja ammatillista kasvua sekä opiskelijoiden itsensä kehittämisen valmiuksia. Tarjoamme myös mahdollisuuden hakeutua jatko-opintoihin.

Tarjoamme opiskelijoille turvallisen ja kestävää kehitystä edistävän oppimisympäristön sekä pedagogisia menetelmiä, joilla vastaamme työelämän ja opiskelijoiden muuttuviin osaamistarpeisiin joustavasti, vaikuttavasti ja tehokkaasti. Toimimme vastuullisesti, vahvistamme osallisuutta ja luomme perustaa merkitykselliselle elämälle.

Nuorten määrä vähenee toiminta-alueellamme lähivuosina ja painopiste siirtyy aikuisten ja työssä olevan väestön osaamisen kehittämiseen. Tästä johtuen kokonaisten ammatillisten tutkintojen suorittamisen tarve vähenee ja opiskelijat kehittävät ja päivittävät omaa osaamistaan yhä enemmän suorittamalla tutkinnon osia, joita on mahdollista opiskella ajasta ja paikasta riippumattomasti. Kehitämmekin jatkuvasti oppimisympäristöjä sekä opetuksen ja ohjauksen menetelmiä, jotka lisäävät koulutuksen saavutettavuutta ja mahdollistavat sen, että opiskelijamme voivat kehittää omaa osaamistaan paikkariippumattomasti ja työelämässä oppien.

Omaa osaamistaan kehittävät opettajat, taitovalmentajat, opinto-ohjaajat ja työpaikkaohjaajat varmistavat opiskelijoidemme osaamisen kehittymisen henkilökohtaisten tavoitteiden mukaisesti. Esedun henkilöstöohjelmassa linjataan ja määritellään henkilöstön osaamisen kehittämisen strategiset painopisteet.

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021