Skip to content
EtusivuTietoa EsedustaPedagoginen ohjelma

Osaamisen kehittämisen kulmakivet

Pedagoginen ohjelma ja strategia

Pedagoginen ohjelma ohjaa Esedun pedagogista toimintaa ja toiminnan kehittämistä, siinä määritellään toimintamme keskeiset periaatteet ja se toimii tiedon lähteenä opiskelijoille, huoltajille, henkilöstölle ja työelämälle.  Pedagoginen ohjelma on yksi kolmesta toimintaamme ohjaavasta asiakirjasta ja se on laadittu strategiakaudelle 2021-2023. Muut ohjelmat ovat Henkilöstöohjelma ja Aluekehitysohjelma

Etelä-Savon Koulutus Oy:n hallitus on hyväksynyt Pedagogisen ohjelman 8.12.2020.

Esedun strategia

 

Pedagogisen toimintamme lähtökohtia

Esedun perustehtävänä on kohottaa ja ylläpitää Etelä-Savon väestön ammatillista osaamista, tukea alueen työ- ja elinkeinoelämän uudistamista ja vastata sen osaamistarpeisiin, edistää työllisyyttä, antaa valmiuksia yrittäjyyteen ja työ- ja toimintakyvyn jatkuvaan ylläpitoon. Tehtävänä on tukea jatkuvaa oppimista ja ammatillista kasvua, opiskelijoiden itsensä kehittämisen valmiuksia ja tarjota mahdollisuutta hakeutua jatko-opintoihin.

Osaaminen, asiakaslähtöisyys, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat toimintamme perusta. Tarjoamme opiskelijoille turvallisen ja kestävää kehitystä edistävän oppimisympäristön ja pedagogisia menetelmiä, joilla vastaamme työelämän ja opiskelijoiden muuttuviin osaamistarpeisiin joustavasti, vaikuttavasti ja tehokkaasti. Toimimme vastuullisesti, vahvistamme osallisuutta ja luomme perustaa merkitykselliselle elämälle.

Tuemme osaamisen hankkimista, moniosaajuuden kehittymistä ja jatkuvan oppimisen valmiuksia monipuolisilla opetuksen ja ohjauksen menetelmillä ja erityistä tukea tarjotaan sitä tarvitseville.  Jatkuvasti omaa osaamistaan kehittävät opettajat, taitovalmentajat, opinto-ohjaajat ja työpaikkaohjaajat varmistavat opiskelijoiden osaamisen kehittymisen henkilökohtaisten tavoitteiden mukaisesti.

Jatkuvaan arviointiin perustuva henkilöstön, pedagogiikan ja oppimisympäristöjen kehittäminen varmistavat Esedun koulutuspalveluiden laadun. Ennakoidut työelämän muutokset ja ammatillisen koulutuksen muuttuva toimintakulttuuri vaikuttavat pedagogisen kehittämisen suuntaan. Esedun henkilöstöohjelmassa linjataan ja määritellään henkilöstön osaamisen kehittämisen strategiset painopisteet.

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021