Skip to content
EtusivuTietoa EsedustaVisio ja strategia

Visio ja strategia

Eturivin taitajat – varmistavat alueen menestyksen

Me varmistamme Etelä-Savon alueen elinvoiman ja kilpailukyvyn tuottamalla työelämän tarvitsemia osaajia.  Opiskelijoistamme kasvavat myös alueen tulevaisuuden yrittäjät. Ammatillinen koulutus antaa opiskelijoillemme valmiudet jatko-opintoihin ja elinikäiseen osaamisen kehittämiseen.

Huolehdimme siitä, että jokainen opiskelijamme, niin nuori peruskoulun päättänyt kuin aikuinen alan vaihtaja, löytää uuden uran työelämässä ja saa meiltä tarvitsemansa eväät tullakseen oman elämänsä Eturivin Taitajaksi. Tässä työssä teemme tiivistä yhteistyötä alueen työelämän, sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Olemme ketterä kouluttaja ja kehittäjä

Olemme ketterä toimija Etelä-Savon alueella. Tuotamme palveluita osaamisen kehittämiseen niin tutkintotavoitteisille opiskelijoillemme kuin työelämälle tarjottujen, räätälöityjen koulutusten kautta. Koulutustuotteita ja koulutuksen toteutussuunnitelmia kehitämme tiiviissä yhteistyössä alueen yritysten ja yhteisöjen kanssa.

Olemme koonneet osaamisen kehittämisen palvelut suurempiin kokonaisuuksiin, joita ovat Hyvinvointi ja palvelut, Teknologia ja rakentaminen sekä Metsä ja logistiikka. Näiden kokonaisuuksien sisällä tarjoamme opiskelijoillemme joustavia opintopolkuja.

Meillä on erityistä osaamista metsän, älykkään rakentamisen, kotona asumisen tukemisen sekä matkailun ja puhtaan ruuan aloilta. Hyödynnämme aktiivisesti digitalisaation, robotiikan ja yrittäjyyden keinoja nostaessamme alueen osaamistasoa.

Etelä-Savo on alueena pienyritys- ja palveluvaltainen. Täällä on kuitenkin vahva julkinen sektori, jonka muutoksissa toimimme merkittävänä kehittämiskumppanina. Opiskelijamme voivat kehittää osaamistaan oppilaitoksessa, työelämässä, vapaa-ajan harrastuksissa, kontaktiopetuksessa tai digitalisaatiota hyödyntäen. Jokainen oppija on yksilö, jolle tarjoamme oman polun osaamisen kehittämiseen .

Meille on kunnia-asia, että huolehdimme erinomaisesti opiskelijoidemme ja henkilöstömme hyvinvoinnista. Meille on mukava tulla opiskelemaan ja meille halutaan töihin.

Esedun strategia 2022-2025

Esedu – etevä edelläkävijä

Esedu on vahva elinvoiman edistäjä omassa maakunnassaan.

Esedu valmentaa osaajat ja yrittäjät alueen työelämään.

Esedu on vahva kansainvälinen toimija.

Esedu on joustava ja muutosorientoitunut edelläkävijä.

Visiomme

Eturivin taitajat

Arvomme – vastuullisuus

Toimintamme on kestävää, vaikuttavaa ja tuloksellista.
Meillä ketään ei jätetä!
Jokainen Esedun opiskelija ja työntekijä on ainutlaatuinen.

Menestymisen avaimet

Tyytyväinen asiakas
Uudistumiskyky
Yhdessä tekeminen
Edelläkävijyys

Toimintamme painopisteet

Matkailu ja puhdas ruoka
Hyvinvointi ja elinvoima
Älykäs ja kestävä rakentaminen
Luonto ja biotalous

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021