Skip to content
EtusivuTietoa Esedusta

Tietoa Esedusta

Esedu on monialainen toisen asteen ammatillinen oppilaitos Etelä-Savossa. Meillä voit valita koulutuksen yli 20 eri ammattiin. Koulutamme eturivin taitajia Mikkelissä sekä Pieksämäellä. Koulutuksiimme on jatkuva haku joustavasti ympäri vuoden.

Kehittämishankkeet

Esedu tunnetaan ketteränä kehittäjäorganisaationa, jolla on laaja ja monipuolinen hanketoiminta. Kehittämishankkeilla edistämme niin oman koulutustehtävämme edellytyksiä onnistua kuin maakunnan yritysten osaamista, kilpailukykyä ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta. Olemme myös haluttu kumppani sekä kansallisissa että kansainvälisissä hankeverkostoissa.

Tutustu kehittämishankkeisiimme

Otavankadun sisäänkäynti, missä lasiset ovet.
Mieshenkilö seisoo aukiolla, jossa iso korkea rakennus reunustaa aukiota.

Laajat verkostot sekä ulkomailla että kotimaassa

Olemme Esedulla tehneet koulutusvientiä eli myyneet koulutuksiamme ulkomaisille asiakkaille jo useiden vuosien ajan. Koulutusvienti kehittää oman henkilöstömme osaamista sekä myös opetuksemme laatua. Koulutusviennin liiketoiminta hoidetaan Etelä-Savon Koulutus Oy:n tytäryhtiön KasvuEsedu Oy:n kautta.

Tutustu koulutusvientiin

Laatu

Olemme toteuttaneet Esedulla systemaattista laatutyötä jo vuosien ajan. Laatutyömme kantavana peruspilarina on pitkäjännitteisyys, systemaattisuus sekä jatkuvan parantamisen periaate. Teemme laadun kehittämisen eteen jatkuvaa ja tavoitteellista työtä.

Tutustu laadunhallintaan

Esedun opettaja ja opiskelija tietokoneen äärellä ohjaustilanteessa
Nainen seisoo metsässä katsoen ylös taivaalle.

Kestävä tulevaisuus ja vastuullisuus

Kestävä tulevaisuus on myös yksi elinikäisen oppimisen haasteista. Esedu muiden oppilaitosten tavoin muuttuu ympäristön ja yhteiskunnan muutoksen myötä uudistajaksi, joka edistää kestävää tulevaisuutta. Kestävä tulevaisuus ja vastuullinen toiminta ovat osa jokapäiväistä arkeamme ja liittyvät tavalla tai toisella kaikkeen toimintaamme.

Kestävä tulevaisuus ja vastuullisuus Esedussa

Pedagoginen ohjelma – Osaamisen kehittämisen kulmakivet

Perustehtävämme on kohottaa ja ylläpitää Etelä-Savon väestön ammatillista osaamista, tukea alueen työ- ja elinkeinoelämän uudistamista sekä vastata sen osaamistarpeisiin, edistää työllisyyttä, antaa valmiuksia yrittäjyyteen ja työ- ja toimintakyvyn jatkuvaan ylläpitoon. Tehtävänämme on tukea jatkuvaa oppimista ja ammatillista kasvua, opiskelijoiden itsensä kehittämisen valmiuksia sekä tarjota mahdollisuutta hakeutua jatko-opintoihin.

Tutustu pedagogiseen ohjelmaamme

Esedun opiskelijat juttelevat keskenään

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021