Skip to content

Yhteishaku

Mitä haluaisit opiskella tai mille alalle suuntaisit tulevaisuudessa? Ammatillinen perustutkinto antaa hyvät perustaidot työelämään. Kevään 2022 ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen valtakunnallinen yhteishaku järjestetään 22.2.-22.3.2022.

Tärkeät päivämäärät

  • Valtakunnallinen yhteishaku 22.2.-22.3.2022.
  • Kielikoe hakijoille joiden äidinkieli ei ole suomi; Mikkelissä 13.5.2022 ja Pieksämäellä xx.xx.2022. Jos hakija on tehnyt peruskoulussa äidinkielenä suomen tai S2 arvosana on vähintään 7, ei tarvitse osallistua testiin.
  • Soveltuvuuskoe sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon hakeneille; Mikkelissä 17.-18.5.2022 ja Pieksämäellä 24.5.2022.
  • Opiskelijaksi ottamisen tulokset ilmoitetaan hakijoille aikaisintaan 16.6.2022.
  • Hakijan on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta viimeistään 30.6.2022.

Hakukelpoisuus

Yhteishaussa voivat hakea peruskoulun suorittaneet hakijat, joilla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa.

Muille jatkuva haku

Perusopetuksen jälkeisen tutkinnon suorittaneet hakevat opiskelupaikkaa jatkuvassa haussa. Myös ylioppilaat hakevat jatkuvassa haussa.

Harkintaan perustuva valinta

Oppilaitos voi ottaa opiskelijoita koulutuksiin harkinnan perusteella. Tällöin valinta tehdään valintapistemääristä riippumatta.

Harkintaan perustuvan valinnan syitä ovat:

  • oppimisvaikeudet,
  • sosiaaliset syyt
  • koulutodistusten puuttuminen tai todistusten vertailuvaikeudet
  • tai tutkinnon suorittamiseen riittämätön tutkintokielen kielitaito.

Koulutustarpeesi ja edellytyksesi suoriutua opinnoista arvioidaan ja otetaan huomioon, kun valintapistemäärästä poiketaan.

Toimita Opintopolun hakemuksesi (tuloste) sekä tarvittavat liitteet (esimerkiksi mahdolliset lääkärin, psykologin, erityisopettajan ynnä muut lausunnot) 22.3.2022 mennessä osoitteisiin:

Mikkeli

Etelä-Savon ammattiopisto/Hakupiste
Otavankatu 4, 50100 Mikkeli

Pieksämäki

Etelä-Savon ammattiopisto/Hakupiste
Keskuskatu 34, 76100 Pieksämäki

Hakeminen harkinnanvaraisen valinnan kautta

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021