Skip to content

Laatu

Olemme toteuttaneet Esedulla systemaattista laatutyötä jo vuosien ajan. Laatutyömme kantavana peruspilarina on pitkäjännitteisyys, systemaattisuus sekä jatkuvan parantamisen periaate.

Teemme laadun kehittämisen eteen jatkuvaa ja tavoitteellista työtä. Työmme perustuu nykytilan arviointeihin, laadun eri osa-alueiden mittaamiseen ja arviointituloksista kumpuavaan vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistamiseen.

Teemme jatkuvaa laadun parantamistyötä laatuympyrän mukaisesti. Arvioimme itse toimintaamme sekä alistamme toimintamme ulkoisille arvioinneille. Osana laadunhallintaa tarkastelemme kokonaisvaltaisesti strategisten tavoitteiden toteutumista ja kehitämme toimintaamme entistä paremmin strategian mukaisesti.

Meillä koko henkilöstö on mukana laadun kehittämisessä ja ylläpitämisessä. Yhdessä tekemisen periaatteen mukaisesti jokainen Esedun henkilöstöön kuuluva on itse vastuussa oman työnsä laadun kehittämisestä.

Laatutyössä meillä on mukana laadun kehittämisryhmä, jossa on kattava edustus kaikista henkilöstöryhmistä. Myös opiskelijat osallistuvat laadun arviointiin ja kehittämiseen sekä edustuksellisesti että mm. palautteiden välityksellä.

Meille laatu on asiakkaidemme tarpeisiin ja odotuksiin vastaamista.

Laatupalkittua koulutusta 2013 ja 2018

 

Etelä-Savon ammattiopisto Esedulle on myönnetty ammatillisen koulutuksen laatupalkinto vuosina 2013 ja 2018.

Lisätietoa
Taisto Hirvonen
puh. 050 389 0987
taisto.hirvonen@esedu.fi

Toimintajärjestelmä laatutyön tukena


Toimintajärjestelmämme tavoitteena on tukea strategian ja sen tavoitteiden saavuttamista. Toimintajärjestelmän tehtävänä on myös varmistaa, että yhteiset, laadukasta toimintaa tavoittelevat prosessit ja toimintamallit toteutuvat kattavasti taaten kaikille asiakkaillemme laadukkaan koulutuksen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman tavoitteen mukaisesti kaikilla ammatillisen koulutuksen järjestäjillä tulee olla ”toimiva laadunhallinta ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä”.

Vuonna 2015 tavoitteen toteutumista arvioitiin teettämällä kaikille koulutuksen järjestäjille kattava kriteeripohjainen itsearviointi. Esedussa itsearviointiin osallistui kattavasti henkilöstön, opiskelijoiden, työelämän ja sidosryhmien edustajia. Arvioinnin tulosten perusteella Esedun toimintajärjestelmä on ministeriön edellytysten mukainen.

Tyytyväisiä opiskelijoita ja asiakkaita


Esedussa opiskelija- ja asiakastyytyväisyyttä kartoitetaan systemaattisesti. Opiskelija- ja asiakastyytyväisyyden seurannalla varmistamme koulutuksemme sekä laatutasoa että strategiamme toteutumista. Palautetuloksia hyödynnetään aktiivisesti myös toiminnan kehittämisessä.

Ammatillisen koulutuksen tutkintotavoitteisilta opiskelijoilta kerätään palautetta opintojen alussa sekä päättyessä.

Palautetta myös työelämältä ja työelämälle

Työelämältä keräämme aktiivisesti palautetta koulutus- ja oppisopimusten yhteydessä Esedun omalla palautejärjestelmällä.

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021