Skip to content
EtusivuTietoa EsedustaLaatu ja kestävä tulevaisuus

Laatu ja kestävä tulevaisuus

Laatu

Olemme toteuttaneet Esedulla pitkäjänteistä laatutyötä jo vuosien ajan. Laatutyömme kantavana peruspilarina on systemaattisuus sekä jatkuvan parantamisen periaate.

Teemme jatkuvaa laadun parantamistyötä laatuympyrän mukaisesti. Toimintaamme arvioidaan sekä itsearvioinneilla että ulkoisilla arvioinneilla. Vuosittain päivitetty strategia tavoitteineen ohjaa kehittämistyötä Esedussa.

Yhdessä tekemisen periaatteen mukaisesti jokainen Esedun henkilöstöön kuuluva on itse vastuussa laadun kehittämisestä omassa työssään. Eri henkilöstöryhmistä koottu laaturyhmä seuraa ja edistää laadun kehittämistä ja laatukulttuuria.

Opiskelijat ja työelämä osallistuvat laadun kehittämiseen arviointien ja palautteiden kautta.

Meille laatu on asiakkaidemme tarpeisiin ja odotuksiin vastaamista.

Laatu Esedussa

 

Lisätietoa

Teija Räihä, Laatupäällikkö
puh. 044 711 5826
teija.raiha@esedu.fi

Taisto Hirvonen, Laatu- ja vastuullisuuskoordinaattori
puh. 050 389 0987
taisto.hirvonen@esedu.fi

Laatupalkittua koulutusta 2013 ja 2018

 

Esedulle on myönnetty OPH:n laatupalkinto vuosina 2013 ja 2018. Vuonna 2013 laatupalkinnon erityisteemana oli yrittäjyys, ja vuonna 2018 henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi.

Kestävä tulevaisuus

Kestävä tulevaisuus edellyttää laajoja yhteiskunnallisia muutoksia. Muutostarpeet ovat luonteeltaan niin rakenteellisia, kulttuurisia kuin sosiaalisiakin ja koskevat liki kaikkia ihmisen toiminnan alueita. Muutoksia tarvitaan muun muassa energiantuotannossa, liikenteessä, kuluttamisessa, ruoan tuotannossa, maa- ja metsätaloudessa, matkustamisessa sekä kehityspolitiikassa.

Kestävä tulevaisuus on myös yksi elinikäisen oppimisen haasteista. Esedu muiden oppilaitosten tavoin muuttuu ympäristön ja yhteiskunnan muutoksen myötä uudistajaksi, joka edistää kestävää tulevaisuutta. Kestävä tulevaisuus ja vastuullinen toiminta ovat osa jokapäiväistä arkeamme ja liittyvät tavalla tai toisella kaikkeen toimintaamme.

Kestävä tulevaisuus ja vastuullisuus Esedussa

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021