Skip to content
EtusivuTietoa EsedustaKestävä tulevaisuus ja vastuullisuus Esedussa

Kestävä tulevaisuus ja vastuullisuus Esedussa

Kestävä tulevaisuus edellyttää laajoja yhteiskunnallisia muutoksia. Muutostarpeet ovat luonteeltaan niin rakenteellisia, kulttuurisia kuin sosiaalisiakin ja koskevat liki kaikkia ihmisen toiminnan alueita.

Muutoksia tarvitaan muun muassa energiantuotannossa, liikenteessä, kuluttamisessa, ruoan tuotannossa, maa- ja metsätaloudessa, matkustamisessa sekä kehityspolitiikassa.

Kestävä tulevaisuus on myös yksi elinikäisen oppimisen haasteista. Esedu muiden oppilaitosten tavoin muuttuu ympäristön ja yhteiskunnan muutoksen myötä uudistajaksi, joka edistää kestävää tulevaisuutta. Kestävä tulevaisuus ja vastuullinen toiminta ovat osa jokapäiväistä arkeamme ja liittyvät tavalla tai toisella kaikkeen toimintaamme.

Haluamme Esedulla olla aktiivisesti mukana kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Keskeisiä toimenpiteitämme vuodelle 2023 ovat:

OKKA-sertifikaatin hakuprosessi ja siihen liittyvät toimenpiteet:

  • Kestävän tulevaisuuden suunnitelman toteutus
  • Kestävä tulevaisuus tehdään näkyväksi osaksi oppilaitoksen toimintaa
  • Kestävä tulevaisuus –ajattelun ja toiminnan vahvistaminen kaikkien alojen opetukseen
  • Toiminnan kehittäminen kestävän tulevaisuuden itsearviointien tulosten pohjalta
  • Sosiaalisen ja kulttuurillisen kestävän kehityksen edistämisen suunnittelu

Kestävän tulevaisuuden itsearviointimme pohjautuvat Okka-säätiön kestävän tulevaisuuden indikaattoreihin, joita hyödyntämällä esille nousevat sekä jo olemassa olevat vahvuudet että kehittämiskohteet.

Kestävää tulevaisuusajattelua ja ilmastovastuullista toimintaa vahvistetaan tiedon saannin ja arjen käytäntöjen, kuten energia- ja materiaalitehokkuuden, elinkaariajattelun, kiertotalouden, pyöräilyn ja muiden päästöttömien liikkumismuotojen edistämisellä.

Kestävä tulevaisuus ja ilmastovastuullinen toiminta sisällytetään kaikkien alojemme opintoihin, jolloin se näkyy sekä oppilaitoksen omassa toiminnassa että työelämäyhteistyössä. Ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys nousevat esille aiempaa voimakkaammin.

Vastuullisuus Esedussa

Klikkaa kuvaa suuremmaksi.
Vastuullisuusportfolion tiedot päivitetty 8/2023.

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021