Skip to content
EtusivuKoulutuksetVälinehuoltaja
Välinehuoltaja pakkaamassa pinsettejä

Välinehuoltaja

Välinehuoltoalan perustutkinto

Opiskelupaikka:
Mikkeli
Hakutapa:
Jatkuva haku

Infektioiden torjunta, aseptinen toiminta ja hyvien hygieniakäytäntöjen noudattaminen eri menetelmin on työympäristöstä riippumatta tutkinnon suorittaneen välinehuoltajan keskeistä osaamista. Välineiden puhdistaminen, desinfiointi, tarkistaminen, pakkaaminen, sterilointi, varastointi ja kuljettaminen muodostavat välinehuoltoprosessin keskeisen sisällön. Välinehuoltajana osaat käyttää toiminnanohjausta manuaalisesti tai digitaalisesti prosessin eri vaiheissa. Tunnet huollettavat välineet, niiden ominaisuudet, erityismerkinnät ja huoltotavat. Osaat käsitellä välineitä oikein ja turvallisesti.

Tutkinnon suorittaneena osaat toimia suunnitelmallisesti välinehuoltoprosessin eri vaiheissa laatutyön ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Osaat tehdä moniammatillista yhteistyötä sekä toteuttaa asiakaspalvelua välinehuollon tehtävissä. Osaat käyttää turvallisesti työhösi liittyviä koneita ja laitteita sekä ylläpitää niiden toimintakuntoa. Osaat hyödyntää työssäsi tieto- ja viestintätekniikkaa, työympäristön mahdollistamaa automaatiota sekä kielitaitoasi. Osallistut välinehuollon prosessien kehittämiseen osana työyksikön toimintaa.

Välinehuoltoalan perustutkinnon suorittaneena  osaat noudattaa työssäsi toimintaa koskevia kansallisia ja kansainvälisiä säädöksiä, määräyksiä, standardeja, suosituksia ja ohjeita. Osaat toimia potilas-, asiakas- ja työturvallisuutta edistäen. Noudatat toiminnassasi ammattietiikkaa, tietosuojaa ja salassapitoa sekä kuluttajansuojasäädöksiä. Työskentelet ergonomisesti oikein ja edistät omalta osaltasi työhyvinvointia. Toimit tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti työyhteisössäsi.

Välinehuoltoalan perustutkinnon suorittaneena arvostat omaa työtäsi ja ammattialaasi. Osaat realistisesti arvioida osaamistasi ja kehität ammattitaitoasi jatkuvan oppimisen periaatteiden mukaisesti. Sinulla on myös edellytykset hakeutua jatko-opintoihin.

Mikkeli: Otavankatu

Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina. Koulutus muodostuu lähiopetuksesta, verkko-opinnoista, itsenäistä opiskelusta sekä työelämässä oppimisesta. Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella.

Välinehuoltoalan perustutkinnon suorittaneena välinehuoltajana voit toimia erilaisissa infektioiden torjuntaan, puhdistamiseen, desinfiointiin, pakkaamiseen ja sterilointiin liittyviä toimintoja ja palveluja tuottavissa työpaikoissa. Voit työskennellä sosiaali- ja terveydenhuollossa esimerkiksi välinehuoltokeskuksissa, leikkaus- ja anestesiaosastoilla, endoskopiayksiköissä, laboratorioissa, teho-, dialyysi- ja synnytysosastoilla, poliklinikoilla, lääkehuollossa ja suun terveydenhuollon yksiköissä. Välinehuoltajana voit työskennellä myös erilaisissa teollisuuden ympäristöissä mm. lääke-, kemian- ja elintarviketeollisuudessa. Voit toimia myös muissa kliinisissä toimintaympäristöissä kuten eläintenhoidon välinehuollon työtehtävissä.

Toimintaympäristöt voivat olla teknologialtaan erilaisia. Välineiden huoltotoiminta on joko keskitetty alueellisiin, pitkälle automatisoituihin välinehuoltokeskuksiin tai pienempiin välinehuoltokeskuksiin.

Koulutus on tarkoitettu sinulle, jota kiinnostaa alan monipuoliset työtehtävät. Sinulla voi olla jo aikaisemmin hankittua alan työkokemusta.

Voit hakeutua suorittamaan koko tutkinnon, tutkinnon osia tai jatkamaan kesken jääneet opintosi loppuun.

Aikaisempi osaaminen

Tunnustamme kaiken aiemmin hankkimasi osaamisen, joka vastaa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita. Sinulla on näin mahdollisuus suorittaa tutkinto ilman tutkintokoulutukseen osallistumista, jos osaamisesi on riittävää.

Välinehuoltoalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset tutkinnon osat:

 • Välineiden puhdistaminen ja desinfiointi infektioiden torjuntatyössä 45 osp
 • Välineiden pakkaamisprosessissa toimiminen 30 osp
 • Sterilointi osana infektioiden torjuntaa 40 osp

Valinnaiset tutkinnon osat:

 • Alakohtainen välinehuolto 15 osp
 • Laboratoriovälinehuolto tutkimuslaitoksissa, kliinisissä palveluyksiköissä ja teollisuudessa 15 osp
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikön infektioiden torjuntatyössä toimiminen 15 osp
 • Terveydenhuollon logistisissa palveluissa toimiminen 15 osp
 • Toiminnanohjaustehtävissä toimiminen ja prosessin laadunvalvonta terveydenhuollon tukiprosesseissa 15 osp
 • Huippuosaajana toimiminen 15 osp
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp

Mahdollista suorittaa verkko-opintoina:

 • Yrityksessä toimiminen 15 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat:

Mahdollista suorittaa verkko-opintoina

 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp
 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 osp

 

Hakeutuminen koulutukseen

Koulutukseen ei ole erillistä hakuaikaa – voit hakeutua opiskelemaan jatkuvan haun kautta. Opintojen aloitus sekä kesto sovitaan hakijakohtaisesti henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Jatkuvan haun valintaperusteet

 • sinulla on riittävät edellytykset koulutuksesta suoriutumiseen
 • sinulla on riittävä suomen kielen taito
 • olet soveltuva alan työtehtäviin
 • olet motivoitunut alalle
 • eduksesi katsotaan aiemman tutkinnon puuttuminen

Koulutusmaksu

Opetus on maksutonta. Opiskelija maksaa itse koulutuksen aikana mahdollisesti suoritettavien työelämän pätevyystestien korttimaksut sekä osan opiskelukustannuksista, esimerkiksi koulutuksessa tarvittavat materiaalit. Päätoimiseen opiskeluun sinun on mahdollista hakea opintotukea. Työttömänä hakijana voit selvittää TE-toimistosta oikeutesi opiskella työttömyysturvalla.

Tutustu jatkuvaan hakuun

Hae koulutukseen

AlkamisaikaPaikkakuntaHakulinkki
1.8.2022MikkeliHae koulutukseen

Kiinnostaako opiskelu oppisopimuksella?

Opiskelu on mahdollista myös oppisopimuksella. Joko koko opintojen ajan tai lyhyempinä jaksoina.

Tutustu oppisopimukseen

Lisätietoja

HakuPiste

hakupiste@esedu.fi

Mikkeli
Otavankatu 4
puh. 040 661 0394

Pieksämäki
Keskuskatu 34
puh. 050 524 8682
puh. 040 305 6605

Opinto-ohjaaja

Ulla Hartikainen
puh. 044 711 5707
ulla.hartikainen@esedu.fi

Tutustu koulutukseen

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021