Skip to content
EtusivuYrittäjyysopinnot Esedussa

Yrittäjyysopinnot Esedussa

Meillä Esedussa voit opiskella yrittäjyysopintoja osana perustutkintoa, ammattitutkintoa ja erikoisammattitutkintoa. Voit myös suorittaa yrittäjyyden ammattitutkinnon. Lisäksi sinulla on myös mahdollisuus valita yksittäinen yrittäjyyden tutkinnon osa.

Perustutkinto

Kaikissa perustutkinnoissa on valittavana yrittäjyysopintoja. Sovi haluamistasi valinnaisista opinnoista yhdessä vastuuohjaajan tai opinto-ohjaajan kanssa. Valitut yrittäjyysopinnot henkilökohtaistetaan osaksi HOKSia.

Mikäli sinulla on jo ajatus yrityksen perustamisesta, niin kaikkiin perustutkintoihin voi myös valita tutkinnon osan yrittäjyyden ammattitutkinnosta.

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta (pakollinen 1 osp)

Kaikkiin perustutkintoihin sisältyy pakollisina opintoina Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta –osa-alue. Näissä opinnoissa opiskelija muun muassa ideoi liikeidean ja arvioi sen toteuttamismahdollisuuksia. Opinnot toteutetaan verkko-opintoina.

Yrittäjyys-projekti (valinnainen 3 osp)

Lisäksi opiskelija voi valita yto-valinnaisina  Yrittäjyysprojektin.

Yrittäjyysprojektissa opiskelijat toteuttavat tiimeissä projektin, joka perustuu työelämän haasteeseen. Haasteet ovat toteutettavia ideoita tai mielenkiintoisia kysymyksiä työelämässä, joihin opiskelijat suunnittelevat vastauksia ja projektien toteutusta. Yrittäjyysprojektia on tarjolla sekä Mikkelissä että Pieksämäellä osana yhteisten aineiden valinnaisia opintoja.

Yrityksessä toimiminen (valinnainen 15 osp)

Vuosi Yrittäjänä- ohjelmassa suoritetaan samalla kaikille valinnainen tutkinnonosa Yrityksessä toimiminen 15 osp. Oppiminen tapahtuu omassa NY- harjoitusyrityksessä toimimalla yrittäjänä. Tukimateriaali löytyy Moodlesta ja opintoja voi suorittaa omaan tahtiin. Opettajan tukea ja ohjausta on saatavilla jatkuvasti ja opinnot voi aloittaa nonstop- tyylisesti, milloin vain se parhaiten sopii yrittäjyysideaan tai muihin opintoihin. NY- yritystä voi pyörittää vuoden. Vaihtoehtoisia tapoja suorittaa Yrityksessä toimiminen tutkinnonosa 15 osp on oppisopimus, perheyritys tai pitkäaikainen työ- tai koulutussopimuspaikka. Vuosi Yrittäjänä- ohjelmassa ei ole ikärajaa, maksimi liikevaihto on vuodessa 15.000 € per yritys.

Tutkinnon osan ammattitaito osoitetaan harjoittamalla yritystoimintaa. Samalla suoritetaan Moodle- kurssi Yrityksessä toimiminen. Opinnot voi aloittaa milloin vain.

Yritystoiminnan suunnittelu (valinnainen 15 osp)

Kaikissa perustutkinnoissa voi valita ammatillisiin tutkinnon osiin valinnaisina opintoina Yritystoiminnan suunnittelu –opinnot. Tutkinnon osan ammattitaito osoitetaan laatimalla liiketoimintasuunnitelma joko keksitylle tai oikeasti suunnitteilla olevalle liikeidealle.

Tutkinnon osan sisältö ja arviointikriteerit ePeruste-palvelussa

Yrittäjyyden ammattitutkinto (150 osp)

Yrittäjyyden ammattitutkinnon suorittaneet voivat työskennellä itsenäisenä yrittäjänä, yrittäjämäisessä toiminnassa tai yritysneuvonnan tehtävissä. Opinnot toteutetaan verkko-opintoina, mutta sisältää myös lähiohjausta. Lisäksi opetuksessa hyödynnetään erilaisia oppimisympäristöjä. Voit suorittaa koko tutkinnon tai tutkinnon osia. Koulutuksen aloitus on sopimuksen mukaan.

Pakollinen tutkinnon osa

  • Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen (30 osp)

Valinnaiset tutkinnon osat

  • Yritystoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen (60 osp) tai
  • Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen (60 osp)

Lisäksi yksi seuraavista tutkinnon osista

  • Työn organisointi ja johtaminen 60 osp)
  • Myynti ja markkinointi (60 osp)
  • Taloudellisen tuloksen varmistaminen ja kehittäminen (60 osp)
  • Tutkinnon osa toisesta perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta (enintään 60 osp)

Yhteensä 150 osp

Tutkinnon perusteet ePeruste-palvelussa

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Monissa ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa on valinnaisena tutkinnon osana valittavissa tutkintokohtainen yrittäjänä toimimisen tutkinnon osa.

Samoin useisiin ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin voi valita valinnaisena tutkinnon osana tutkinnon osan toisesta ammatillisesta tutkinnosta, jolloin voit halutessasi valita tutkinnon osan yrittäjän ammattitutkinnosta.

ePerusteet

Yksittäinen tutkinnon osa

Voit hakeutua suorittamaan myös yksittäistä yrittäjyyden tutkinnon osaa.

Koulutustarjontamme

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021