Skip to content
EtusivuYhteystiedotTutkimuslupahakemus (tutkimukset, opinnäytetyöt)

Tutkimuslupahakemus (tutkimukset, opinnäytetyöt)

Tutkimusluvan hakeminen Etelä-Savon ammattiopistossa

Etelä-Savon ammattiopistoon kohdentuvaa tutkimusta tai opinnäytetyötä varten kerättäviin tietoihin tarvitaan päätöksentekijän myöntämä lupa.

Lupa voidaan myöntää esimerkiksi kirjaamoon tulleen viestin perusteella ilman erillistä lupahakemusta, kun seuraavat ehdot täyttyvät:

Kyseessä on laajaan organisaatiojoukkoon kohdistuva tutkimus ja kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

  • vastaajajoukko ei ole henkilötasolla tunnistettavissa tutkimuksen julkaisuissa ja/tai esittelymateriaaleissa
  • tutkimus ei kohdistu alaikäisiin opiskelijoihin
  • osallistuminen on luvan myöntämisen jälkeenkin henkilötasolla kohderyhmään kuuluvalle vapaaehtoista
  • osallistuvien henkilöiden nimiä ei kerätä
  • tutkimukseen osallistumispyynnön on lähettänyt organisaatio, jonka tehtäviin kuuluu tutkimus tai sen opiskelija opintoihinsa liittyen

Muutoin lupaa haetaan tulostettavalla tutkimuslupahakemuksella. Tutkimuslupahakemus liitteineen lähetetään sähköisesti osoitteeseen: kirjaamo@esedu.fi.

Tutkija sitoutuu hakemuksellaan noudattamaan henkilötietojen käsittelyyn liittyvää lainsäädäntöä ja velvollisuuksia sekä hävittämään mahdolliset henkilötiedot. Tutkimusta tekevä organisaatio sitoutuu tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeeseen: ”Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa”.

Tutkimuslupahakemukseen vaaditaan liitteeksi tutkimussuunnitelma. Vaadittavat liitteet ja muut tiedot lähetetään hakemuksen mukana sähköisesti.

Kyselytutkimuksesta tiedotetaan mahdollisen tutkimusluvan myöntämisen jälkeen tutkimuksen kohteena oleville opiskelijoille ja alaikäisten opiskelijoiden huoltajille.

Tutkimuslupapäätös

Hakija saa päätöksen tutkimusluvastaan sähköpostitse. Luvan myöntämisen yhteydessä oppilaitoksesta nimetään yhteyshenkilö, jonka kanssa sovitaan tutkimuksen toteuttamisesta ja käytännöistä. Tutkimuksen tekijän on ilmoitettava yhteyshenkilölle kaikista muutoksista tutkimuksen tekemiseen, aineiston keräämisen suorittamiseen tai aikatauluun liittyen, mikäli kyseessä ei ole edellä mainittu massatutkimus.

Mainittujen massatutkimusten osalta päättäjä toimittaa myönteisen päätöksen saaneen tutkimuksen materiaalin eteenpäin tahoille, joita se koskee.

Tutkimuksen valmistuttua tutkimuksen tuloksista toimitetaan tiivistelmä Etelä-Savon ammattiopiston kirjaamoon joko sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@esedu.fi tai postitse osoitteeseen Etelä-Savon ammattiopisto / Kirjaamo, PL 304, 50101 Mikkeli. Tämä velvollisuus ei koske mainittuja massatutkimuksia.

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021