Skip to content

Ilmoitus tietoturvapoikkeamasta

Henkilötietojen tietoturvaloukkauksella tarkoitetaan tapahtumaa, jonka seurauksena henkilötietoja tuhoutuu, häviää, muuttuu, luovutetaan luvattomasti tai niihin pääsee käsiksi taho, jolla ei ole käsittelyoikeutta.

Henkilötietojen tietoturvaloukkauksia voivat olla esimerkiksi:

 • ilman käyttöoikeutta tapahtuva henkilötietojen käyttäminen
 • toisen henkilön käyttäjätunnuksella tapahtuva tietojärjestelmän tai henkilötietojen käyttäminen
 • kadonnut tiedonsiirtoväline, kuten USB-muistitikku, johon on tallennettu henkilötietoja
 • kadonnut älypuhelin, johon on tallennettu tai jolla on käsitelty henkilötietoja
 • varastettu tietokone, johon on tallennettu tai jolla on käsitelty henkilötietoja
 • hakkerointi, jolloin ulkopuolinen henkilö on ehkä päässyt käsittelemään henkilötietoja
 • haittaohjelmatartunta, joka voi muuttaa henkilötietoja
 • kyberhyökkäys, joka estää pääsyn tietojärjestelmiin
 • henkilötietoja sisältävän tulosteen unohtuminen käytävällä sijaitsevalle tulostimelle
 • henkilötietojen postitus väärälle vastaanottajalle
 • henkilötietoja sisältävän kirjepostin katoaminen.

Jos koet joutuneesi henkilötietojesi tietoturvaloukkaustilanteen kohteeksi, voit tehdä ilmoituksen tietoturvapoikkeamasta oheisella lomakkeella. Ilmoituslomake lähetetään automaattisesti tietosuojavastaavalle ja tietohallintopäällikölle.

Ilmoitus tietoturvapoikkeamasta
Haluan, että minuun otetaan yhteyttä ilmoitukseni johdosta

Mikäli haluat tehdä ilmoituksen anonyymisti, tee se Whistleblowing-ilmoituskanavalla.

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021