Skip to content

Arvontojen säännöt

Arvonnan järjestäjä

Etelä-Savon Koulutus Oy, Etelä-Savon ammattiopisto (myöhemmin Esedu)

Y-tunnus: 2249317-6

Arvontaan osallistuminen

Esedun sosiaalisen median kanavissa järjestettyihin arvontoihin voivat osallistua henkilöt, joilla on pysyvä osoite Suomessa. Kilpailuun osallistutaan sosiaalisessa mediassa kommentoimalla arvontapäivitystä omalla profiililla kulloinkin annetun ohjeistuksen mukaisesti.

Arvontavastauksen sekä henkilötietojen jättäminen vastauksen yhteydessä on aina vapaaehtoista. Käsittelemme arvontavastausten yhteydessä saamiamme henkilötietoja henkilötietolain sekä tietosuoja-asetusten mukaisesti.

Mikäli arvonta edellyttää kuvan tai videon ottamista ja postaamista, Esedu pidättää oikeuden uudelleen julkaista arvontakuvat ja/tai videot omissa sosiaalisen median kanavissaan. Osallistujalla on arvonnan aikana koska tahansa mahdollisuus peruuttaa osallistuminen poistamalla kuva/video sekä pyytää Esedua tarvittaessa poistamaan arvontaan osallistuva kuva tai video. Edellä kuvatun kaltaisessa arvonnassa osallistuja sitoutuu noudattamaan Suomen lakia ja vakuuttaa, että kilpailumateriaali kuten video / kuva ei loukkaa tekijänoikeuksia, yksityisyydensuojaa tai lakia muutoin.

Arvonnan voimassaolo

Arvonta on voimassa erikseen arvonnan ohjeistuksen yhteydessä mainitun arvonta-ajan. Arvonta-ajan jälkeen jätettyjä vastauksia ja/tai osallistumisia ei oteta huomioon arvonnassa. Esedu pidättää oikeuden olla arpomatta palkintoja/voittajaa, mikäli kilpailuarvonta jouduttaisiin force majure -syistä perumaan.

Arvontavoitosta ilmoittaminen

Arvonnan voitosta ilmoitetaan osallistujalle henkilökohtaisesti sosiaalisen median kautta yksityisviestillä. Voidaksemme ilmoittaa arvontavoitosta, arvontaan osallistuvan tulee sallia asetuksista yksityis- ja suoraviestien lähettäminen.

Arvontapalkinto

Arvontapalkinto ilmoitetaan kulloisenkin kilpailun yhteydessä. Arvontapalkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi.

Muut ehdot

Mikäli Esedulla on syy epäillä osallistujaa vilpistä tai epärehellisestä osallistumisesta, Esedulla on oikeus hylätä arvontaan osallistuminen. Esedu myös pidättää oikeuden muuttaa arvontasääntöjä tarvittaessa. Ilmoitamme mahdollisista arvontasääntömuutoksista tällä sivulla.

Esedun järjestämät arvonnat eivät ole Facebookin ja/tai Instagramin järjestämiä, suosittelemia ja/tai hallinnoimia.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään ja tallennetaan väliaikaisesti arvonnan järjestämiseksi. Tietoja käytetään arvonnan suorittamiseksi, voittajaan yhteyden saamiseksi sekä mahdollisen palkinnon toimittamiseksi.

Arvontaan osallistujat myöntävät osallistumisellaan kilpailun järjestäjälle oikeuden julkaista voittajan nimen ilman erillistä ilmoitusta tai korvausta arvonnan päättymisen yhteydessä.

Henkilötietojen käsittelyn vaikutukset ja yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Suojaamme henkilötietoja huolellisesti koko niiden elinkaaren ajan käyttämällä asianmukaisia tietosuoja- ja tietoturvallisuuskeinoja.

Katso lisää

Tietosuoja- ja rekisteriselosteet

Lisätietoja: info@esedu.fi

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021