Skip to content
EtusivuAmmatilliset työpajat

Ammatilliset työpajat

Ammatillisessa pajatoiminnassa nuoren on mahdollista tutustua ja kehittää osaamistaan ohjattuna koulutusalojen yhteydessä olevissa pajoissa. Työpajatoiminta on AVI:n rahoittamaa ja tarkoitettu alle 29-vuotiaille nuorille.

Ammatillisessa pajatoiminnassa pajalaisen on mahdollista kerryttää ammattialan perusosaamista henkilökohtaisten tavoitteidensa mukaisesti. Hankittua osaamista voidaan tunnistaa alalla, jos pajatoiminnan jälkeen hakeutuu suorittamaan tutkintoa tai tutkinnon osaa. Lisäksi pajatoimintoja suunnitellaan yhteistyössä työelämän kanssa, jolloin hankittua osaamista on mahdollista hyödyntää suoraan työelämässä.

Esedun ammatillisella työpajalla toimitaan työelämän ja koulutuksen toimintamallien mukaisesti. Esimerkiksi työaika kaikilla pajoilla on 6 tuntia päivässä, 5 päivää viikossa. Työpäivän aloitusaika vaihtelee pajakohtaisesti.

Pajatoimintaa suoritetaan pääsääntöisesti työkokeiluna henkilökohtaisen suunnitelman mukaisen ajan. Pajajaksoille on kuitenkin määritelty ”enimmäiskesto”, jonka jälkeen pajalta ohjaudutaan tuetusti eteenpäin. Jakson loppuvaiheessa valmentautuja saa kirjallisen palautteen jaksosta, jota on mahdollista hyödyntää hakeutumisessa opiskelemaan  tai töihin alalle.

Hakulomake

Pajoille ohjautuminen tapahtuu kootusti pajakoordinaattorin/yksilövalmentajan kautta. Jokainen hakeutuja haastatellaan ja pajajaksolle asetetaan henkilökohtaiset ammatilliset tavoitteet.

Pajakoordinaattori/Yksilövalmentaja:
Jukka Siitonen, jukka.siitonen@esedu.fi, puh. 044 711 5610

Puutarhapaja (1.5.- 30.9.2024)

Osoite: Pursialankatu 5, 50100 Mikkeli
Jakson pituus: 4-8 viikkoa
Varusteet: Omat sään mukaiset vaatteet ja kengät. Työkäsineet puiston puolesta.

Puutarhapajan sisältö: Tutustuminen puutarha-alan työtehtäviin, työvälineisiin sekä laitteisiin ja koneisiin. Pajalla on mahdollista kerryttää osaamista neljästä (4) eri puutarha-alan tutkinnon osasta. Yleisenä ja yhteisenä sisältönä kaikissa tutkinnon osissa on työelämän perusosaaminen, joka muodostuu työelämässä tarvittavista perustaidoista.

RaCa-paja (1.9.2023-31.12.2024)

Osoite: Otavankatu 4, 50100 Mikkeli
Jakson pituus: 2-4 viikkoa
Varusteet: Työasu pajalta, sisäkengät omat

RaCa-Pajan sisältö: Tutustuminen suurtalouskeittiön toimintaan, työvälineisiin sekä materiaaleihin. Esivalmistelut: salaatit ja lisukkeet. Ruuan esille laitto linjastossa sekä astiahuolto. Jakson aikana on mahdollista päästä tutustumaan myös opiskeluravintola Innon toimintaan: Vitriinituotteiden valmistus ja esille laitto, lounasruuan esivalmistelutehtävät, astiahuolto ja asiakaspalvelu. Molempiin tutustumiskohteisiin kuuluu myös työelämäosaaminen työaikojen noudattamisen osalta. RaCa-pajan yhteydessä on tilanteen mukaan mahdollista päästä tutustumaan teolliseen elintarvikkeiden valmistamiseen, riippuen pajajakson ajankohdasta.

TiVi-paja (1.9.2023- 31.12.2024)

Osoite: Otavankatu 4, 50100 Mikkeli
Jakson pituus: 2-4 viikkoa
Varusteet:

TiVi-pajan sisältö: Tutustuminen TiVi-alalla työskentelyyn, perustehtäviin ja työvälineisiin. Painopiste ohjelmistokehittämisessä ja ohjelmoinnissa. Pajatyöskentelyssä hyödynnetään oppimisympäristöä, jossa tutustutaan ohjelmoinnin perusteisiin Python- ohjelmointikielellä. Pajajakson aikana hankittua osaamista on mahdollista tunnistaa osaksi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon osaa. Pajajakson aikana työelämäosaamista (työaikojen suunnittelu ja noudattaminen, tehtäväkohtainen työaikojen kirjaus yms.) seurataan alan oman seurantajärjestelmän kautta.

Sähköpaja (1.9.2023-31.12.2024)

Osoite: Otavankatu 4, 50100 Mikkeli
Jakson pituus: 2-4 vkoa
Varusteet:

Sähköpajan sisällöt: Tutustuminen sähköalalla työskentelyyn, perustehtäviin ja työvälineisiin.

Raksapaja (1.9.2023-31.12.2024)

Osoite: Raviradantie 4-6, 50100 Mikkeli
Jakson pituus: 2-4 viikkoa

Varusteet: Jakson ajaksi pajalainen saa lainaksi työvarusteet (takki, housut, kengät). Pajalainen saa jakson ajaksi pukukaapin, jossa voi säilyttää omia vaatteitaan työpäivän aikana. Oma lukko pukukaappiin!

Raksapajan sisällöt: Tutustuminen rakennusalalla työskentelyyn, perustehtäviin ja työvälineisiin. Jakson aikana tehdään ohjatusti pieniä rakennusprojekteja sisällä ja ulkona.

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021