Skip to content
EtusivuTyöelämälleForeAmmatti työelämälle

ForeAmmatti työelämälle

Esedun VALTO-hankkeessa (1.10.202031.12.2022) kokeiltiin Foreammatti-järjetelmää helpoittamaan työelämässä tarvittavan osaamisen kuvaantumista ja osaamista vastaavien henkilöiden löytämistä työpaikoille. Sivulla esitellään hankkeessa kokeiltu toimintamalli.

ForeAmmatti käytössä työelämälle Esedussa

ForeAmmattia käytetään Esedussa työelämäyhteistyössä helpottamaan kohtaantoa, jossa työantajalla on tarve osaajalle, tiettyä osaamista vaativaan tehtävään lyhyt tai pitkäaikaiseen työsuhteeseen. Työnantajan kanssa määritellään yhteistyössä ne osaamiset, joita työtehtävässä suoriutuminen edellyttää ja siitä rakennetaan työnkuvaprofiili. Järjestelmä tarjoaa niitä henkilöitä, jotka ovat määritelleen itselleen ko. osaamiset.

Esedun uraohjauksen henkilöstö kontaktoi järjestelmän kautta löydetyt osaajat ja selvittää, onko heidän mahdollista ottaa kyseinen tehtävä vastaan. Työnantaja päättää kuitenkin lopulta palkkaamisesta, mutta järjestelmän kautta on löydetty ne henkilöt, joiden osaaminen vastaa työpaikan osaajatarvetta.

Foreammatin käyttöliittymä

Haetaan lastenhoitajan tehtävään osaamisia. Tummalla olevat ovat järjestelmässä olevien asiakkaiden osaamisia

 

Työpaikkaprofiilit tehdään aina yhteistyössä työelämän ja oppilaitoksen välillä. Profiilin tekeminen on sitä helpompaa, mitä tarkemmin yksilöidymmästä työtehtävästä tai ammattitaidoista on kyse. Osaamiset työpaikkaprofiiliin haetaan järjestelmän käyttämästä taitojen/osaamisen, pätevyyksien ja ammattien ESCO-luokituksesta. Lisätietoja ESCO-luokituksesta löytyy täältä

Kyseinen luokitus on käytössä te-palvelujen Työmarkkinatori- palvelussa.

 

foreammatin käyttöliittymä

Haettujen osaamisten perusteella löytyi henkilöitä, joiden osaaminen vastaa tarvetta

Lisätietoja:
Uraohjaaja/Projektiasiantuntija
Jukka Siitonen
jukka.siitonen@esedu.fi, p. 044 711 5610

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021