Skip to content

Työelämäyhteistyö

Monipuolista yhteistyötä työelämän kanssa

Esedu tekee monipuolista yhteistyötä alueen työelämän kanssa, ja jokaisen esedulaisen rooli työelämäyhteistyön rakentamisessa ja kehittämisessä on tärkeä. Tehtävänämme on antaa opiskelijoille vahvat työelämätaidot sekä edistää opiskelijoiden yrittäjämäistä asennetta. Toisaalta tavoitteenamme on kouluttaa riittävästi osaavaa työvoimaa alueemme työpaikoille. Ilman tiivistä työelämäyhteistyötä tämä ei ole mahdollista.

Työelämäyhteistyö on jatkossa entistäkin tärkeämpää, sillä työpaikalla tapahtuvan oppimisen merkitys kasvaa edelleen. Aidoissa työelämän tilanteissa opiskelijat ammentavat tietoa alan osaamisvaatimuksista ja oppivat soveltamaan aiemmin opittua. Lisäksi opintojen työelämäläheisyys tukee opiskelijoiden työllistymistä. Vahvalla työelämäyhteistyöllä varmistamme, että koulutus perustuu työelämässä tarvittavaan osaamiseen ja muuttuvan työelämän tarpeisiin.

Opettajien rooli työelämäyhteistyön rakentamisessa ja kehittämisessä on keskeinen. Olemmekin halunneet korostaa tätä nimeämällä eri aloille työelämäopettajia, jotka toimivat oppilaitoksen ja työelämän rajapinnassa.

Työpaikalla järjestettävä koulutus voidaan toteuttaa oppisopimukseen tai koulutussopimukseen perustuvana koulutuksena, tai niiden joustavana yhdistelmänä. Työelämäkumppaneidemme ohjaus- ja arviointitaitoja tuemme järjestämällä työpaikkaohjaajakoulutuksia.

Joillakin aloilla työelämä on vahvasti mukana Esedun toiminnassa myös kummiyritystoiminnan kautta. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. yrityksen säännöllistä yhteydenpitoa kummiluokan opiskelijoihin, työelämän puheenvuoroja, yritysvierailuja ja työelämässä oppimisen tukemista. Näin opiskelijat saavat jo opintojensa aikana tiiviin kontaktin kummiyritykseen ja kuulevat suoraan työelämän näkökulman opiskeltaviin asioihin.

Työelämäyhteistyön vahvistamiseksi Esedussa toimii monilla aloilla koulutusalakohtaisia työelämäfoorumeja. Foorumeissa työelämän ja oppilaitoksen edustajat käyvät keskustelua mm. alan kehityksestä, työvoiman määrällisistä tarpeista sekä osaamistarpeista. Foorumeissa ennakoidaan myös alan toimintaympäristössä tapahtuvia rakennemuutoksia ja konkretisoidaan uusia työelämäyhteistyön muotoja.

 

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021