Skip to content

Pedagoginen kehittäminen

Jatkuvaan arviointiin perustuva henkilöstön, pedagogiikan ja oppimisympäristöjen kehittäminen varmistavat Esedun koulutuspalveluiden laadun. Ennakoidut työelämän muutokset ja ammatillisen koulutuksen muuttuva toimintakulttuuri vaikuttavat pedagogisen kehittämisen suuntaan. Kehitämme jatkuvasti osaamisen kehittämisen menetelmiä ja käytämme niitä monipuolisesti ottamalla huomioon opiskelijoiden ja työelämän tarpeet ja erilaiset oppimisympäristöt.

Esedussa merkittävä enemmistö opiskelijoista hakeutuu opiskelemaan jatkuvan haun kautta. Osa opiskelijoista opiskelee työn ohella, mikä lisää tarvetta kehittää paikkariippumatonta koulutusta, jossa hyödynnetään digitalisaation mahdollisuuksia.

Etelä-Savon Koulutus Oy:n hallitus on valinnut vuoden 2022 strategisen kehittämisen painopisteiksi

  1. työelämässä oppimisen verkko-ohjaus
  2. verkkokurssien saatavuus

Vuonna 2021 pedagogisessa kehittämisessä keskityttiin pedagogisten menetelmien kehittämiseen. Yhteenveto ja materiaalia pedagogisesta kehittämisestä vuonna 2021 löytyy henkilöstön intrasta.

Vuonna 2022 kehittämistyötä jatketaan tarkastelemalla, millaisilla pedagogisilla ratkaisuilla voidaan lisätä työelämässä oppimisen verkko-ohjausta ja parantaa verkkokurssien saatavuutta.

Opettajien osaamisen kehittämistä tehdään muun muassa osana oman ja tiimin työn kehittämistä, uusilla kokeiluilla ja uusien toimintamallien käyttöönotolla, vertaisvalmennuksella, yhteisissä kehittämispäivissä, osallistumalla koulutuksiin sekä erilaisissa opetuksen ja ohjauksen kehittämishankkeissa.

Etelä-Savon ammattiopisto
Mikkeli, Pieksämäki
PL 304, FI-50101 Mikkeli
Hakijalle

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021