Skip to content

Pedagoginen kehittäminen

Jatkuvaan arviointiin perustuva henkilöstön, pedagogiikan ja oppimisympäristöjen kehittäminen varmistavat Esedun koulutuspalveluiden laadun. Ennakoidut työelämän muutokset ja ammatillisen koulutuksen muuttuva toimintakulttuuri vaikuttavat pedagogisen kehittämisen suuntaan. Kehitämme jatkuvasti osaamisen kehittämisen menetelmiä ja käytämme niitä monipuolisesti ottamalla huomioon opiskelijoiden ja työelämän tarpeet ja erilaiset oppimisympäristöt.

Esedussa merkittävä enemmistö opiskelijoista hakeutuu opiskelemaan jatkuvan haun kautta. Osa opiskelijoista opiskelee työn ohella, mikä lisää tarvetta kehittää paikkariippumatonta koulutusta, jossa hyödynnetään digitalisaation mahdollisuuksia.

Pedagogisessa kehittämisessä vuonna 2023 keskitytään Etelä-Savon Koulutus Oy:n hallituksen asettamiin strategisiin kehittämiskohteisiin, jotka ovat:

  • joustavan ja ketterän jatkuvan oppimisen mallintaminen
  • koulutuksen – erityisesti verkkotarjonnan – tehomarkkinointi
  • kaikkien prosessien läpivalaisu ja tehostaminen

Jatkuvaa oppimista edistävien pedagogisten ratkaisujen kehittämistä koordinoidaan eKampuksella, johon on koottu erityisesti digitalisaation kehittämisestä kiinnostuneita esedulaisia. Digitalisaation sekä jatkuvan oppimisen pedagoginen kehittäminen ja toteutus on kuitenkin kaikkien oppilaitoksen opettajien vastuulla.

Joustavia ja ketteriä pedagogisia toteutuksia yrittäjyyden oppimiseen kehitetään yhteistyössä muiden oppilaitosten ja toimijoiden kanssa Mikkelin Karagessa.

Etelä-Savon Koulutus Oy:n järjestämislupaan lisättyjen kolmen englanninkielisen tutkinnon myötä noussee  vuonna 2023 uusia kehittämistarpeita.

Opettajien osaamisen kehittämistä tehdään muun muassa osana oman ja tiimin työn kehittämistä, uusilla kokeiluilla ja uusien toimintamallien käyttöönotolla, vertaisvalmennuksella, yhteisissä kehittämispäivissä, osallistumalla koulutuksiin sekä erilaisissa opetuksen ja ohjauksen kehittämishankkeissa.

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021