Skip to content

Terveys- ja hyvinvointiauto ReissuEllu

Terveys- ja hyvinvointiauto ReissuEllu on moderni liikkuva oppimisympäristö, joka mahdollistaa sekä opiskelijoiden osaamisen kehittymisen että terveys- ja hyvinvointipalvelujen viemisen haja-asutusalueen asukkaille. Autossa toimiessaan sosiaali- ja terveysalan opiskelijat tuottavat terveyttä edistäviä matalan kynnyksen palveluita maaseudun vakituisille ja monipaikkaisille asukkaille projektiasiantuntijan ohjaamana. Opiskelija oppii asiakkaan kohtaamista ja ohjaamista tarjoamalla asiakkaille terveysneuvontaa ja hyvinvointiin liittyvää ohjausta sekä erilaisia psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia edistäviä toimintatuokiota. Lisäksi hän toteuttaa asiakkaille terveydentilasta kertovia mittauksia, kuten verenpaine, verensokeri, hemoglobiini ja kehonkoostumusmittaus.

 

Opiskelija edistää liikkuvassa palveluyksikössä toimiessaan maaseudun asukkaiden yleistä hyvinvointia sekä tietoisuutta sosiaali- ja terveyspalveluista palvelu- ja digiohjauksen keinoin. Lisäksi hän toimii työelämäyhteistyössä eri toimijoiden, kuten järjestöjen ja hyvinvointialueen ammattihenkilöiden sekä muiden julkisten palveluiden tuottajien kanssa. Oppimisympäristö vahvistaa opiskelijan taitoja ja ammatti-identiteettiä terveyttä edistävästä näkökulmasta. 

 

Lisätietoa

projektiasiantuntija Merja Vikström
puh. 040 657 6773
merja.vikstrom@esedu.fi

Liikkuva palveluyksikkö maaseudun hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäjänä -hankkeen toiminta-aika on 1.11.2022 – 31.12.2024. Hankkeen rahoittajana toimii Etelä-Savon ELY-keskus, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto.

 

Eu:n lippu Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahoitus.Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021