Skip to content

Teknologian oppimisympäristöt

Tulevaisuuden teknologiat tutuksi

Uuden teknologian opetusta pilotoidaan pajaopetuksen kautta. Esedu on rakentanut tarkoitukseen soveltuvat tilat uuden teknologian oppimisympäristöjä varten. Pajatilat on varusteltu välineillä, joita uuden teknologian oppimiseen tarvitaan. Tällaisia uuden teknologian varusteita ja laitteita ovat muun muassa 3D-tulostimet, robotiikka, automaatio sekä erilaiset ohjelmistot ja sähköiset oppimisympäristöt.

3D-oppimisympäristö

Esedulle on hankittu useita3D-tulostimia. Tulostimista osa on suljetun rakenteen ja neljä avoimen rakenteen tulostimia. Yksi tulostimista on monitoiminen laite, jolla on mahdollisuus tulostamisen lisäksi muun muassa polttaa laserilla puuhun tekstiä tai kuvaa.

3D-tulostimien lisäksi meille on hankittu laadukas 3D-käsiskanneri, jolla pystytään mallintamaan aivan pienistä kohteista hyvinkin isoihin kohteisiin laadukkaalla jäljellä.
Tulostimien ja skannerin mukana tulleiden ohjelmistojen lisäksi meillä on käytössä kaksi erilaista mallinnusohjelmaa, joiden avulla pystytään hyödyntämään käytössä olevaa laitteistoa tehokkaammin.

 • Mikkelissä: Otavankatu 4, vastuuopettajina Antti Väisänen ja Tommi Laitinen
 • Pieksämäellä: Hiekanpää Teknologiatalo Pappilantie 9, vastuuopettajina Matti Suihkonen ja Jussi Luukkonen

Tulevaisuuden työtehtäviä 3D-osaajille:

 • Laitteiden käyttöönotto ja tukitoiminnot
 • Laitteiden huolto
 • Materiaalien tunteminen
 • 3D-kopiointi ja tulostustoiminnot
 • Skannaustoiminnot
 • 3D-mallinnus

Robotiikan oppimisympäristö

Robotiikka on jaettu Esedulla teollisuus- ja pienoisrobotiikkaan, joista teollisuusrobotiikan osaaminen meillä liittyy vahvasti kappaletavara-automaatioon. Esedulle hankittu teollisuusrobotti on osa kappaletavaralinjastoa.

Pienrobotiikassa tarjolla on legorobotteja sekä quadrokoptereita. Legorobottien avuksi on hankittu erilaisia antureita, lisäsarjoja ja valmiita opintokokonaisuuksia. Nämä takaavat sen, että robotiikan ja anturitekniikan opetus on tehokasta ja mielenkiintoista.

 • Mikkelissä:Otavankatu 4, vastuuhenkilönä Arto Rahikainen
 • Pieksämäellä:vastuuhenkilönä Jussi Luukkonen

Tulevaisuuden työtehtäviä robotiikkaosaajille:

 • Ohjelmointi ja anturitekniikka (Lego)
 • Ilmavalokuvaus ja videointi
 • 3D-mallinnus kuvauskopterin avulla
 • Teollisuuden robotiikka (asennus, huolto, korjaus ja ohjelmointi)

Automaation ja turvatekniikan oppimisympäristö

 

Automaatio on jakautunut meillä teollisuusautomaation ja kiinteistöautomaation (turvatekniikka ja kotiautomaatio) palveluihin.

Teollisuusautomaation oppimisympäristön muodostaa kappaletavaralinjasto, jonka osia ovat varsinainen kuljetuslinjasto sekä meille hankittu teollisuusrobotti. Linjaston ominaisuuksia ovat mm. mahdollisuus harjoitella konenäköä sekä RFID-koodeja kappaleiden linjastossa tapahtuvaan prosessointiin. Teollisuusrobotti voidaan ohjelmoida tekemään itsenäistä kokoonpanotyötä. Kiinteistöautomaatio jakautuu varsinaiseen automaatiotekniikkaan ja siihen omana osanaan liittyvään turvatekniikkaan.

Kiinteistöautomaation harjoittelua varten hankimme niin sanotun Demolankun ja mittaussalkun. Näihin liittyy myös valvomo-ohjelmisto. Demolankun avulla voimme harjoitella suurkiinteistöjen automaation toimintaa ja rakentaa vaikka ilmastointikonehuonetta vastaava automaatiojärjestelmä. Mittaussalkun avulla voimme harjoitella erilaisia kiinteistön ilmanlaatuun liittyviä toimintoja.

Turvatekniikan oppimisympäristön hankinnat käsittävät paloilmoitus-, rikosilmoitus-, kameravalvonta- ja kulunvalvontajärjestelmät. Näiden avulla voimme harjoitella teollisuus- tai kauppakeskuskiinteistöjen laajuisten järjestelmien asennus, huolto ja käyttötoimenpiteitä.

 • Mikkelissä: Otavankatu 4, vastuuhenkilönä Arto Rahikainen

Tulevaisuuden työtehtäviä automaation ja turvatekniikan osaajille:

 • teollisuuden automatiikka (asennus, huolto, korjaus ja ohjelmointi)
 • kiinteistöjärjestelmien urakointi ja asennus
 • kiinteistöjärjestelmien ohjelmointi ja käyttöönottotyöt
 • kiinteistöautomatiikan valvonta ja huoltotyöt
 • kiinteistöhuolto ja vartiointityöt

Hyväksy Tilastot & Markkinointi evästeet katsoaksesi tämän videon.

Simulaatio- ja eLearning-oppimisympäristö

eLearning on uusi tehokas menetelmä perinteisen opetuksen tueksi. Oppimista voidaan testata ja seurata. Opiskelija voi aina palata teoriaopintoihin, kun tuntee kertauksen tarvetta.

Elektroniikan osalta käytössä on ohjelmisto, jonka avulla voi harjoitella komponenttien ominaisuuksista isompien kokonaisuuksien toimintaan saakka. Simulaatio-ohjelman edut ovat huomattavat verrattuna elektroniikan komponenttivaraston ja erilaisten mittalaitteiden ylläpitämiseen.

Kiinteistöautomaation valvontaohjelmistolla voi harjoitella simuloidusti eri vikatilanteiden vaikutusta koko järjestelmän toimintaan.

 • Mikkelissä: Otavankatu 4

Mahdollisuudet työelämässä:

Simulaatio- ja eLearning -oppimisympäristöt edesauttavat opiskelijoita käyttämään koulumaailmassa ja työelämässä yleistymässä olevia tietotekniikkaympäristöjä.

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021