Skip to content

Metsäalan oppimisympäristöt

Metsäalan oppimisympäristöinä toimivat erilaiset metsäalueet. Toimimme sekä Esedun omissa opetusmetsissä että eri yhteistyötahojen hakkuukohteilla. Metsäalueilla alan opiskelijat harjoittelevat käytännössä metsän viljelyn ja hoidon perusteita sekä hakkuutyöntekoa manuaalisesti ja koneellisesti. Metsässä työskennellessään opiskelijat tekevät samalla tuottavaa työtä metsänomistajille sekä puunhankintafirmoille.

Metsäalan oppimisympäristöinä toimivat erilaiset metsäalueet. Toimimme sekä Esedun omissa opetusmetsissä että eri yhteistyötahojen hakkuukohteilla. Metsäalueilla alan opiskelijat harjoittelevat käytännössä metsän viljelyn ja hoidon perusteita sekä hakkuutyöntekoa manuaalisesti ja koneellisesti. Metsässä työskennellessään opiskelijat tekevät samalla tuottavaa työtä metsänomistajille sekä puunhankintafirmoille.

Metsäalalla toimii harjoitusyritystoiminnan kaltaisesti niin sanottuja hakkuuketjuja pääsääntöisesti Mikkelin ja Pieksämäen alueella. Hakkuuketjuun kuulu hakkuukone (moto) ja metsätraktori (ajokone). Jokaisella hakkuuketjulla on kaksi opetusryhmää, kussakin yksi opettaja ja neljä opiskelijaa. Hakkuutyötä tehdään kahdessa vuorossa, joten opiskelijat oppivat tekemään työtä myös pimeässä.

Hakkuuketjujen toiminta keskittyy metsäkoneenkuljettajan tutkinnossa pääsääntöisesti toiselle ja kolmannelle opintovuodelle. Opiskelijat tekevät merkkikohtaisilla koneketjuilla hakkuutyöhön liittyviä tehtäviä kahdessa vuorossa erilaisilla hakkuukohteilla. Osaamisen kertyessä riittävästi opiskelijat siirtyvät koulutussopimuksella tai oppisopimuksella työelämään yrittäjien työkohteille. Opiskelijoilla on seurantavelvollisuus työntuottavuuden näkökulmasta konetyöskentelyn aikana. Kerättyjä tietoja hyödynnetään yritystoiminnan osaamiskokonaisuuksien yhteydessä sekä opiskelijan oman työntuottavuuden kehittämiseen.

Opiskelija voi suuntautua hakkuukoneen kuljettajaksi tai metsätraktorin kuljettajaksi. Opiskelijoilla on mahdollisuus valita koneketjun konemerkki erityisesti, jos tiedossa on koulutussopimus- tai oppisopimuspaikka jollekin tietylle konemerkille työelämässä. Metsän uudistamisen yhteydessä opiskelijoilla on myös mahdollisuus oppia koneellinen maanmuokkaus valinnaisten tutkinnonosien kautta.

Metsäkoneenkuljettajaopiskelijat hakkaavat puut ja kuljettavat ne varastointipaikoille jatkokuljetusta varten. Jatkokuljetus tapahtuu puutavara-autoilla. Puutavara-auton kuljettajia koulutetaan metsäalalla erillisinä osaamisalaopintoina. Oppilaitoksella on yksi puutarvara-autoyhdistelmä puun kuljetukseen jalostuspaikoille ja kuormausauto kuormauksen harjoitteluun konekentällä.

Opintojen alussa opetusmetsissä opetellaan metsänhoitotyöt raivaussahalla, manuaalinen puunkorjuu moottorisahalla sekä metsän uudistaminen. Opintojen sisältöön kuuluu myös riistan- sekä luonnonhoito.

Lisätietoa

Mikkeli

opettaja Reijo Kääriäinen
puh. 044 711 5614
reijo.kaariainen@esedu.fi

Pieksämäki

opettaja Pekka Hulkkonen
puh. 040 305 6646
pekka.hulkkonen@esedu.fi

Korjaamot ja konehallit

Opetusmetsien lisäksi tärkeänä oppimisympäristönä ovat korjaamot ja konehallit. Metsäkoneenkuljettajien ydinosaamista on päivittäiset koneiden huoltotoimet sekä pienet korjaukset esim. letkujen vaihdot. Koneen teknisen toimintatavan ymmärtäminen on perusta koneiden turvalliselle ja kestävälle käytölle.

Tekniikan opiskelulle luokissa omia havaintovälineitä esim. moottoritekniikkaan, hydrauliikkaan ja koneiden sähkölaitteisiin.

 

Metsäkonesimulaattorit

Metsäkonesimulaattorit ovat tärkeässä roolissa metsäkoneenkäytön alkuopetuksessa. Simulaattoreilla opetellaan nosturin käytön, kuormaamisen ja hakkuun perusteet. Simulaattorien oppimisympäristöt tarjoavat tehtäviä koneenkäytön lisäksi esim. luonnonhoitoon sekä hakkuutapoihin.

Simulaattoreita on myös kaivukoneen käyttöön sekä autokoulun pimeän- sekä liukkaan ajoon.

 

Ajoharjoittelukentät ja radat

Ajaminen oikeilla metsäkoneilla aloitetaan turvallisesti ajoharjoittelukentällä. Ajoharjoittelukentät ovat lähellä oppilaitoksen kiinteistöjä, joten ajaminen tapahtuu ohjatusti suljetulla alueella turvallisesti. Kun koneiden käyttö on hyvällä tasolla siirrytään vaativimpiin olosuhteisiin erilaisille hakkuukohteille opetusmetsään.

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021