Skip to content

Kippo – verkko-oppimisympäristö

Esedulla on käytössä Moodle-pohjainen Kippo-verkko-oppimisympäristö. Verkko-oppimisympäristöä voidaan käyttää monipuolisesti verkko-opintojen lisäksi esimerkiksi erilaisten lähi- ja hybriditoteutusten tukena. Muun muassa oppimateriaalien ja ohjeiden jakaminen sekä tehtävien anto ja niiden palautukset onnistuvat helposti Kipossa.

Opiskelija voi hakea tarvittaessa lisätukea verkossa tapahtuvaan opiskeluun verkko-opiskelun olohuoneesta Entteristä. Entterissä opiskelijoita ohjaavat ja auttavat verkko-opiskeluun perehtyneet opettajat. Entterin lähiohjausta järjestetään eri toimipisteissä ja opiskelija saa ohjausta myös etänä Entterin Teams-kanavan kautta tai puhelimitse.

Lisätietoa:

opettaja Jorma Flinkman, puh. 044 711 5486
opettaja Paula Kaukorinne, puh. 044 711 5678

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021