Skip to content

Oppimisympäristöt

 

 

Osaaminen kehittyy monipuolisissa oppimisympäristöissä

Esedun monipuoliset oppimisympäristöt ja opiskelijalähtöiset pedagogiset ratkaisut tukevat ammatissa vaadittavien tietojen ja taitojen kehittämistä. Esedun opiskelijat voivat kehittää osaamistaan oppilaitoksen omissa oppimisympäristöissä, työelämässä ja digitaalisissa ympäristöissä.

Oppilaitoksen autenttiset ja työelämälähtöiset oppimisympäristöt tukevat ammatissa vaadittavien tietojen ja käytännön taitojen oppimista sekä harjaantumista opettajan tai taitovalmentajan ohjauksessa ja yhteistoiminnallisesti opiskelijaryhmässä. Oppimisympäristöinä toimivat myös mm. työelämän kanssa yhdessä toteutetut projektit, opetuksen yhteydessä tehtävät erilaiset urakointityöt sekä oppilaitoksen omat talonrakennustyömaat. Digitaaliset oppimisympäristöt ja välineet helpottavat ja osaamisen kehittämistä ja mahdollistavat opiskelijan joustavan etenemisen opinnoissaan. Muun muassa Esedun Kippo-verkko-oppimisympäristöä hyödynnetään monipuolisesti sekä lähiopinnoissa että erilaisissa etä- ja verkkototeutuksissa.

Osaamisen kehittämistä on siirretty vahvasti työelämään. Työpaikalla tapahtuva osaamisen kehittäminen tehdään työpaikan ehdoin ja sillä varmistetaan, että opiskelijan osaaminen on ajantasaista ja vastaa työelämän vaatimuksia. Työelämä antaa oppimisympäristönä opiskelijoillemme rajattomat mahdollisuudet oppia ja omaksua uusia asioita. ​

Kaikkien opiskelijoidemme opintoihin kuuluu työelämässä oppimista. Sen määrä ja ajoitus voi vaihdella henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti. Työelämässä voidaan opiskella myös sellaisia kokonaisuuksia, joihin Esedulla ei ole soveltuvia oppimisympäristöjä tai osaamista. ​Opiskelijoiden työelämässä oppiminen tapahtuu joko koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. ​Työelämässä oppimista ohjaavat pääasiassa työpaikkaohjaajat ja (työelämä)opettajat.

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021