Skip to content

Opintotarjonta ja arviointi

Joustava opintotarjonta tukee henkilökohtaista etenemistä

Ammatillisessa koulutuksessa jokaiselle opiskelijalle laaditaan koulutukseen hakeutumisvaiheessa Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jonka avulla opiskelija suunnittelee omaa opintopolkuaan. Henkilökohtaisella osaamisen kehittämissuunnitelmalla pyritään antamaan tilaa opiskelijan omille valinnoille, luovuudelle sekä vastuullisuuden kehittymiselle.

Esedussa opiskelijalla on mahdollisuus opiskella yksilöllisten valintojensa pohjalta, omien tavoitteidensa ja edellytystensä mukaan. Opiskelija voi hankkia tavoittelemansa osaamisen erilaisilla koulutuksen järjestämismuodoilla.

Esedun joustavan opintotarjonnan ansiosta opiskelija voi muuttaa henkilökohtaista suunnitelmaansa opintojen etenemisestä elämäntilanteensa tai esimerkiksi työelämässä tapahtuvien muutosten mukaisesti.  Opintotarjonta mahdollistaa ylioppilastutkinnon suorittamisen ammatillisen perustutkinnon rinnalla ja se helpottaa erilaisten opintopolkujen suunnittelua ja toteuttamista. Opintopolkuja voivat olla esimerkiksi moniosaaja-, yrittäjyys-, korkeakoulu-, taitaja- ja kansainvälisyyspolku.

Osaamisperusteisessa ammatillisessa koulutuksessa opiskelijan tavoittelema osaaminen voidaan hankkia erilaisilla koulutuksen järjestämismuodoilla, ja koulutuksen järjestäjä päättää toteuttamistavoista. Joustava opintotarjonta tukee näitä tavoitteita. Omien osaamistarpeiden arviointi, yksilöllisen opintopolun suunnitteleminen ja seuraaminen motivoivat opiskelijaa ja kannustavat tavoitteiden saavuttamiseen.

Arviointi ja palaute

Osaamisen arviointi on tärkeä osa ammattilaiseksi kasvamista. Opiskelijan aiemmin hankkima ja suoritettavan tutkinnon kannalta olennainen osaaminen tunnistetaan ja mahdollisuuksien mukaan tunnustetaan koulutuksen alussa. Näin vältetään tarpeeton päällekkäinen koulutus ja osaamisen arviointi.

Ammatillisessa koulutuksessa osaaminen osoitetaan näytössä tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa. Arvioijina toimivat opettaja ja työelämän edustaja yhdessä. Arviointiin liittyvät periaatteet ja käytänteet on kirjattu oppilaitoksen osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmaan. Jokaisen opiskelijan osalta osaamisen arviointi suunnitellaan osana HOKSia.

Opiskelija saa myös palautetta osaamisensa kehittymisestä tutkinnon suorittamisen aikana. Osaamisen kehittymistä arvioivat ja siitä palautetta antavat opetuksesta vastaavat opettajat, sekä työelämässä oppimisen aikana myös vastuullinen työpaikkaohjaaja. Arviointi tehdään tutkinnon tai koulutuksen osittain ja perustutkinnon yhteisissä tutkinnon osissa osa-alueittain.

 

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021