Skip to content

Monia mahdollisuuksia

Esedu tarjoaa opiskelijoilleen monia mahdollisuuksia! Opiskelijan on mahdollisuus suorittaa esimerkiksi kahden tutkinnon opintoja, yrittäjyyttä ja jatko-opintoja sekä osallistua kilpailutoimintaan ja kansainvälisyyteen.

 

Kahden tutkinnon opinnot

Esedussa opiskelija voi halutessaan suorittaa ylioppilastutkinnon ammatillisen perustutkinnon rinnalla.  Opiskelu kahden tutkinnon opinnoissa on suunniteltu niin, että molemmat tutkinnot on mahdollista suorittaa kolmen vuoden kuluessa.  Valmistuessaan opiskelija saa ammatillisen perustutkinnon tutkintotodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen.

Jatko-opinnot

Jatkoväyläopinnot ovat avoimen ammattikorkeakoulun opintoja, jotka sisällytetään ammatillisen toisen asteen opintoihin ja tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden tutustua ja valmentautua ammattikorkeakoulussa opiskeluun. Jatkoväyläopintojen suorittaminen voi lyhentää AMK-tutkinnossa opiskeluaikaa. Opiskelija voi ammatillisen perustutkinnon ohella suorittaa 20 opintopistettä avoimen ammattikorkeakoulun opintoja ja hakea Xamkin tutkinto-opiskelijaksi yhteishaun lisäksi myös haussa avoimen AMK:n opintojen perusteella. Jatkoväyläopinnot sisältävät sekä ammatillisia että yleisiä opintoja, ja opiskelija saa hyväksiluettua ne suoraan tutkintoonsa, kun hän on päässyt ammattikorkeakoulun opiskelijaksi.

Tutustu jatkoväyläopintoihin tarkemmin

Kilpailutoiminta

Opiskelijoiden kilpailutoiminta on tärkeä osa Esedun toimintaa. Kotimaisten ja kansainvälisten ammattitaitokilpailuiden tarkoituksena on lisätä opiskelijoiden ammattitaitoa sekä edistää ammatillisen koulutuksen laatua, tunnettavuutta ja arvostusta. Ammattitaidosta kilpailtaessa on kyse ennen kaikkea itsensä voittamisesta. Kilpailutoiminnan tarkoituksena on lisätä opiskelijoiden kiinnostusta jatkuvaan kehittymiseen, yrittäjyyteen ja kulttuuriin sekä rohkaista nuoria tuomaan esiin omaa erityisosaamistaan. Kaikkia opiskelijoita rohkaistaan osallistumaan kilpailutoimintaan.

Kansainvälisyys

Työelämässä tarvitaan yhä enemmän kansainvälisyysvalmiuksia ja monikulttuurisia taitoja. Esedussa voi hankkia kansainvälistä osaamista osana opintoja mm. suorittamalla työssäoppimisjakson ulkomailla, osallistumalla kansainvälisiin ammattitaitokilpailuihin, kehittämällä kielitaitoaan sekä toimimalla kotimaassa yhdessä ulkomaisten vaihtojaksoilla olevien opiskelijoiden kanssa.

Ulkomaan vaihtojaksot ovat tyypillisesti 4-8 viikon mittaisia. Kokemus työkulttuurista ja -tavoista ulkomailla antaa valmiuksia toimia monikulttuurisessa työympäristössä sekä menestyä kansainvälistyvillä työmarkkinoilla. Työskentely ulkomailla täydentää ammatillista osaamista ja on osa opintoja. Vaihtojaksot toteutetaan pääsääntöisesti Erasmus+ -ohjelman rahoituksella.

Urheiluakatemia

Etelä-Savon urheiluakatemia mahdollistaa kansalliseen tai kansainväliseen menestykseen pyrkiviä urheilijoita yhdistämään valmentautumisen ja opiskelun. Urheiluakatemiaopintoihin voi hakeutua Esedussa opiskeleva jonkin urheilulajin aktiivinen harrastaja, joka on seura- tai lajivalmennuksessa. Urheiluakatemiaopinnoilla voi korvata osan yhteisistä tutkinnon osista.

Musiikkiakatemia

Musiikkiakatemia on Esedun ja Mikkelin musiikkiopiston yhteisesti tarjoama mahdollisuus Esedun opiskelijoille. Musiikkiakatemian tavoitteena on sovittaa yhteen aktiivisesti ja tavoitteellisesti musiikkia harrastavien nuorten opiskelu Esedussa sekä musiikkiopisto-opinnot. Esedun opiskelija voi suorittaa Musiikkiakatemiassa osaamispisteitä, jotka katsotaan osaksi opintoja.

Yrittäjyys

Esedun opiskelijoilla on erinomaiset mahdollisuudet valmentautua yrittäjyyteen. Opinnoissa korostuvat muun muassa ammatillinen kasvu ja yrittäjämäinen asenne erityisesti omaehtoisen yrittäjyyden kautta, sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys, verkostoituminen ja erilaisten oppimismallien hyödyntäminen (mm. projektioppiminen ja tiimioppiminen). Mikkelin Karage 2.0 tarjoaa Esedun opiskelijoille ja opettajille uudenlaisen osaamisen kehittämisen ympäristön. Eri toimijoiden kanssa tehtävässä yhteistyössä Karagesta muodostuu elinvoimainen ja aktiivinen yrittäjyys- ja yritysympäristön alusta, jonka ydintehtävä on jalostaa innovaatioita liiketoiminnaksi ja työpaikoiksi. Karage on yrittäjyyden edistäjä, joka yhdessä verkostojen kanssa mahdollistaa opiskelijoille ja muille yrittäjyydestä kiinnostuneille entistä sujuvamman polun yrittäjyyteen.

Kaikkiin perustutkintoihin sisältyy yksi pakollinen yrittäjyyden yhteisen tutkinnon osan osa-alue sekä kaksi valinnaista yrittäjyyden tutkinnon osaa: Yrityksessä toiminen ja Yritystoiminnan suunnittelu. Lisäksi moniin muihin perustutkintojen tutkinnon osiin sisältyy alakohtaista yrittäjyyttä edistäviä opintoja.

Yrityksessä toimiminen -tutkinnon osa sopii erinomaisesti toteutettavaksi Vuosi yrittäjänä -ohjelman mukaisesti Nuori Yrittäjyys -yrityksen (NY-yritys) yrittäjänä, jolloin päästään kokeilemaan yrittäjyyttä käytännössä. Yritystoiminnan suunnittelu –tutkinnon osassa suunnitellaan pidemmälle omaa tulevaa yritystoimintaa.

Lisäksi Esedussa voi opiskella Yrittäjän ammattitutkintoa. Myös muista ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista löytyy alakohtaisia yrittäjyyden tutkinnon osia. Perustutkinto-opiskelijakin voi valitan opintoihinsa tutkinnon osan ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta.

Yrittäjyyden opinnot koostuvat muun muassa NY-toiminnasta, työelämälähtöisistä projekteista ja verkko-opinnoista. Yrittäjyysopinnoissa hyödynnetään myös mahdollista opiskelijan aiempaa yrittäjyyskokemusta.

 

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021