Skip to content

Monia mahdollisuuksia

Monien mahdollisuuksien amis


 

Kahden tutkinnon opinnot

Esedussa opiskelija voi halutessaan suorittaa ylioppilastutkinnon ammatillisen perustutkinnon rinnalla.  Opiskelu kahden tutkinnon opinnoissa on suunniteltu niin, että molemmat tutkinnot on mahdollista suorittaa kolmen vuoden kuluessa.  Valmistuessaan opiskelija saa ammatillisen perustutkinnon tutkintotodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen.

Jatko-opinnot

Jatkoväyläopinnot ovat avoimen ammattikorkeakoulun opintoja, jotka sisällytetään ammatillisen toisen asteen opintoihin ja tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuksia tutustua ja valmentautua ammattikorkeakoulussa opiskeluun. Jatkoväyläopintojen suorittaminen voi lyhentää AMK-tutkinnossa opiskeluaikaa.

Opiskelija voi ammatillisen perustutkinnon ohella suorittaa 20 opintopistettä avoimen ammattikorkeakoulun opintoja ja hakea Xamkin tutkinto-opiskelijaksi yhteishaun lisäksi myös haussa avoimen AMK:n opintojen perusteella. Jatkoväyläopinnot sisältävät sekä ammatillisia että yleisiä opintoja, ja opiskelija saa hyväksiluettua ne suoraan tutkintoonsa, kun hän on päässyt ammattikorkeakoulun opiskelijaksi.

Tutustu jatkoväyläopintoihin tarkemmin Xamkin sivuilla

Yrittäjyys

Esedun opiskelijoilla on erinomaiset mahdollisuudet valmentautua yrittäjyyteen. Useimmissa tutkinnoissa on sisäänrakennettuna alakohtaisia yrittäjyyttä edistäviä tutkinnon osia, joita suorittamalla yrittäjyysvalmiudet kehittyvät. Halutessaan suorittaa ns. yrittäjyyspolun opintoja, opiskelija voi valita Yrityksessä toimiminen ja/tai Yritystoiminnan suunnittelu –tutkinnon osan.

Yrityksessä toimiminen -tutkinnon osa sopii erinomaisesti toteutettavaksi Vuosi yrittäjänä -ohjelman mukaisesti Nuori Yrittäjyys -yrityksen (NY-yritys) yrittäjänä, jolloin päästään kokeilemaan yrittäjyyttä käytännössä. Yritystoiminnan suunnittelu –tutkinnon osassa suunnitellaan pidemmälle omaa tulevaa yritystoimintaa ja saadaan ns. starttirahakelpoisuus.

Valittavana on myös tutkinnon osa Yrittäjän ammattitutkinnosta tai muista ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista, joilla voidaan syventää ja laajentaa yrittäjyysosaamista.

Opettajatiimin tukemalla yrittäjyyspolulla korostuvat ammatillinen kasvu sekä sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys. Opiskelumenetelminä ovat mm. NY-toiminta, verkko-opinnot, tiimioppiminen, työelämälähtöiset projektit, oman yrittäjyysosaamisen hyödyntäminen, verkostoituminen ja innovatiivisuus.

Urheiluakatemia

Etelä-Savon urheiluakatemia mahdollistaa kansalliseen tai kansainväliseen menestykseen pyrkiviä urheilijoita yhdistämään valmentautumisen ja opiskelun. Urheiluakatemiaopintoihin voi hakeutua Esedussa opiskeleva jonkin urheilulajin aktiivinen harrastaja, joka on seura- tai lajivalmennuksessa. Urheiluakatemiaopinnoilla voi korvata osan yhteisistä tutkinnon osista.

Kansainvälisyys

Työelämässä tarvitaan yhä enemmän kansainvälisyysvalmiuksia ja monikulttuurisia taitoja. Esedussa voi hankkia kansainvälistä osaamista osana opintoja mm. suorittamalla työssäoppimisjakson ulkomailla, osallistumalla kansainvälisiin ammattitaitokilpailuihin, kehittämällä kielitaitoaan sekä toimimalla kotimaassa yhdessä ulkomaisten vaihtojaksoilla olevien opiskelijoiden kanssa.

Ulkomaan vaihtojaksot ovat tyypillisesti 4-8 viikon mittaisia. Kokemus työkulttuurista ja -tavoista ulkomailla antaa valmiuksia toimia monikulttuurisessa työympäristössä sekä menestyä kansainvälistyvillä työmarkkinoilla. Työskentely ulkomailla täydentää ammatillista osaamista ja on osa opintoja. Vaihtojaksot toteutetaan pääsääntöisesti Erasmus+ -ohjelman rahoituksella, eikä apurahoja aina valitettavasti riitä kaikille halukkaille.

Kilpailutoiminta

Opiskelijoiden kilpailutoiminta on tärkeä osa Esedun toimintaa. Kotimaisten ja kansainvälisten ammattitaitokilpailuiden tarkoituksena on lisätä opiskelijoiden ammattitaitoa sekä edistää ammatillisen koulutuksen laatua, tunnettavuutta ja arvostusta. Ammattitaidosta kilpailtaessa on kyse ennen kaikkea itsensä voittamisesta. Kilpailutoiminnan tarkoituksena on lisätä opiskelijoiden kiinnostusta jatkuvaan kehittymiseen, yrittäjyyteen ja kulttuuriin sekä rohkaista nuoria tuomaan esiin omaa erityisosaamistaan. Kaikkia opiskelijoita rohkaistaan osallistumaan kilpailutoimintaan.

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021