Skip to content

Työelämäpalautteet

Työelämälle suunnattuja palautekyselyjä on kaksi, työpaikkaohjaajakysely ja työnantajille suunnattu työpaikkakysely. 1.7.2021 käynnistetyssä työpaikkaohjaajakyselyssä kerätään palautetietoa mm. oppilaitoksen ja työpaikan välisestä yhteistyöstä ja oppilaitoksen antamasta tuesta opiskelijan osaamisen arvioinnissa. Työnantajille suunnatussa työpaikkakyselyssä kerätään palautetta yhteistyöhön liittyvistä kokemuksista, miten tutkintokoulutuksen järjestäminen työpaikalla on koettu.

Palautetuloksia hyödynnetään toiminnan edelleen kehittämisessä.

 

Palautteiden keskeisiä tuloksia


Työpaikkaohjaajapalaute 2022-2023

Työpaikkapalaute 1-2023

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021