Skip to content

Opiskelijapalautteet

Opiskelijoille suunnattuja palautekyselyjä on kaksi, aloitusvaiheen kysely ja päättövaiheen kysely. Aloitusvaiheen kyselyssä koulutuksen aloitusvaiheessa olevilta opiskelijoita kerätään palautetietoa mm. opintojen aloitusvaiheesta ja henkilökohtaistamisesta. Päättövaiheen kyselyssä opintojaan päättäviltä opiskelijoilta kysytään palautetietoa mm. osaamisen hankkimisesta ja koulutuksen vaikuttavuudesta.

Opiskelijapalautteiden keskeisiä tuloksia


 

Arvo-aloituspalaute 2022-2023

Arvo-päättöpalaute 2022-2023

 

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021