Skip to content

Laatu Esedussa

Keskeiset tavoitteemme

  • Opiskelijoiden aloitus- ja päättökyselyssä kaikkien kysymysten keskiarvotavoite on 4,0, asteikolla 1-5.
  • Työpaikkaohjaajien palautteessa kaikkien kysymysten keskiarvotavoite on 4,0, asteikolla 1-5.
  • Vastausasteille asetettu tavoite on 80 %, eli kunkin kyselyn kohderyhmästä vähintään 80 % kyselylinkin saaneista tulisi vastata kyselyyn.

Sisäiset ja ulkoiset arvioinnit

Oppilaitoksemme johto asettaa vuosittain sisäisen arvioinnin kohteet, joita voi olla yksi tai useampia. Vuonna 2021 arvioitiin osaamisen arvioinnin toteutumista ja verkko-opintotarjonnan määrää.

Kansallinen arviointikeskus, Karvi käynnistää vuosittain useita koulutuksen järjestäjien toimintaan ja tuloksellisuuteen liittyviä arviointeja. Vuonna 2021 Karvin arvioinnit kohdistuivat ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien arviointiin, koulutusjärjestelmän kykyyn vastata jatkuvan oppimisen haasteisiin äkillisissä rakennemuutoksissa, yksilöllisten opintopolkujen toteutumiseen ammatillisessa koulutuksessa sekä työelämäläheisyyteen ja työelämäyhteistyöhön ammatillisessa koulutuksessa.

Palautekyselyt: kenelle, mitä, miksi ja milloin

Lakisääteinen, OPH:n ylläpitämä palautejärjestelmä on rakennettu koulutuksen järjestäjien tueksi arvioitaessa koulutuksen järjestäjien kykyä tuottaa laadukkaita koulutuspalveluja, sekä tuottamaan tietoa kehittämistarpeista ja asiakastyytyväisyydestä.

Opiskelijoille suunnattuja palautekyselyjä on kaksi, aloitusvaiheen kysely ja päättövaiheen kysely. Aloitusvaiheen kyselyssä koulutuksen aloitusvaiheessa olevilta opiskelijoita kerätään palautetietoa mm. opintojen aloitusvaiheesta ja henkilökohtaistamisesta. Päättövaiheen kyselyssä opintojaan päättäviltä opiskelijoilta kysytään palautetietoa mm. osaamisen hankkimisesta ja koulutuksen vaikuttavuudesta.

Työelämälle suunnattuja palautekyselyjä on kaksi, työpaikkaohjaajakysely ja työnantajille suunnattu työpaikkakysely. 1.7.2021 käynnistetyssä työpaikkaohjaajakyselyssä kerätään palautetietoa mm. oppilaitoksen ja työpaikan välisestä yhteistyöstä ja oppilaitoksen antamasta tuesta opiskelijan osaamisen arvioinnissa. Työnantajille suunnatussa työpaikkakyselyssä kerätään palautetta yhteistyöhön liittyvistä kokemuksista, miten tutkintokoulutuksen järjestäminen työpaikalla on koettu.

Palautetuloksia hyödynnetään toiminnan edelleen kehittämisessä.

Palautteiden keskeisiä tuloksia

 

Arvo-aloituspalaute 2021-2022

Arvo-päättöpalaute 2021-2022

Työpaikkaohjaajapalaute 2021-2022

Työpaikkapalaute 2021-2022

Käynnissä olevat kehittämishankkeet

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021