Skip to content
EtusivuTietoa EsedustaLaatu ja kestävä tulevaisuusKestävä tulevaisuus ja vastuullisuus Esedussa

Kestävä tulevaisuus ja vastuullisuus Esedussa

Haluamme Esedulla olla aktiivisesti mukana kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Keskeisiä toimenpiteitämme vuodelle 2022 ovat:

  • Kestävän tulevaisuuden itsearviointiprosessin toteutus
  • Kestävä tulevaisuus tehdään näkyväksi osaksi oppilaitoksen toimintaa
  • Kestävä tulevaisuus –ajattelun ja toiminnan vahvistaminen kaikkien alojen opetukseen
  • Kaikille ammattialoille valinnaisen Ilmastovastuullinen toiminta -tutkinnon osan käyttöönotto

Kestävän tulevaisuuden itsearviointimme pohjautuvat Okka-säätiön kestävän tulevaisuuden indikaattoreihin, joita hyödyntämällä esille nousevat sekä jo olemassa olevat vahvuudet että kehittämiskohteet.

Kestävää tulevaisuusajattelua ja ilmastovastuullista toimintaa vahvistetaan tiedon saannin ja arjen käytäntöjen, kuten energia- ja materiaalitehokkuuden, elinkaariajattelun, kiertotalouden, pyöräilyn ja muiden päästöttömien liikkumismuotojen edistämisellä.

Kestävä tulevaisuus ja ilmastovastuullinen toiminta sisällytetään kaikkien alojemme opintoihin, jolloin se näkyy sekä oppilaitoksen omassa toiminnassa että työelämäyhteistyössä. Ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys nousevat esille aiempaa voimakkaammin.

Esedu on aktiivisesti mukana seuraavissa kestävää tulevaisuutta edistävissä hankkeissa:

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021