Skip to content
EtusivuHankkeetYrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa Etelä-Savoon
Nuoria opiskelijoita yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa -hankkeen henkilöstön kanssa hankkeen esittelypisteellä

Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa Etelä-Savoon

Kohderyhmä

Varsinainen kohderyhmä on alueen toisen asteen opiskelijat (lukio ja ammatillinen koulutus), korkea-asteen opiskelijat ja kaikkien kouluasteiden opettajat.

Välilliset kohderyhmät muodostuvat alueen yrityksistä, järjestöistä ja muista elinkeinoelämän toimijoista.

Tavoitteet

Hankkeen yleistavoitteena on edistää nuorten työelämävalmiuksia ja yrittäjyyttä kehittämällä työelämätaitoja, yrittäjyystietoa ja -kokemuksia ja sitä kautta tukea nuorten siirtymistä jatkokoulutukseen, työelämään tai yrittäjyyteen.

Päätavoitteita ovat:

1) Yrittäjyyskasvatuksen polun rakentaminen kaikkiin alueen kuntiin
2) Vahvan alueellisen yrittäjyyskasvatusverkoston luominen kaikkiin kuntiin

Toimenpiteet

WP 1: Yrittäjyyskasvatuskokeilut yhdessä opiskelijoiden ja yritysten kanssa

WP 2: ”Yrittämään oppii yrittämällä” -yrittäjyyden toimenpiteet opiskelijoille

WP 3: Opettajien koulutus

WP 4: Yrittäjyyskasvatuksen ehjän polun luominen ja mallinnus

1.8.2019-30.6.2022

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu, Xamk

Etelä-Savon Koulutus Oy, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Kirkkopalvelut/Seurakuntaopisto, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti, Kirkkopalvelut / Step -koulutus

747992 €, josta Esedun osuus 70200 €

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

Taisto Hirvonen
taisto.hirvonen@esedu.fi
p. 050 389 0987

Etelä-Savon ammattiopisto Esedu
Helsingin yliopisto Ruralia instituutti
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK
Samiedu
Seurakuntaopisto

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021