Skip to content
Tyttöjä istumassa vierekkäin nurmikolla, kuva takaa.

YHESSÄ

Kohderyhmä

Esedun opiskelijat ja koko henkilöstö. Erityisesti hankkeen kehittämistyöhön osallistuvat eri opiskelijaryhmät (tutortoiminta), yhteisöllisen hyvinvoinnin kehittämiseen osallistuvat opettajat sekä opiskelijapalveluista vastaavat asiantuntijat

Tavoitteet

Hankkeen yhteiset tavoitteet

 • ohjaus- ja opetushenkilöstön yhteisöllisyyteen ja osallisuuden edistämiseen liittyvän osaamisen kehittyminen
 • yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia vahvistavien yhteisten toimintatapojen kehittäminen ja käyttöönotto
 • keskeisten sidosryhmien, henkilöstön ja opiskelijoiden monipuolinen osallistaminen ja rooli hankkeen kehittämistoiminnassa
 • yhteisöllisen toimintakulttuurin rakentaminen sekä yhteisön ja yksilön hyvinvointia lisäävien toimintatapojen kehittäminen erilaisten kohderyhmien tarpeet huomioiden (mukaan lukien erityinen tuki)

Esedun erityispainotukset hankkeessa

 • oppilaitoksen ominen työntekijöiden ja opiskelijoiden sitouttaminen yhteisölliseen toimintaan
 • tutor-toiminnan kehittäminen
 • orientaatiojakso erityisesti niille opiskelijoille, jotka tulevat jatkuvan haun kautta
 • työkykypassi käyttöönotto oppilaitoksessa

Toimenpiteet

 • osallistavia toimintatapoja :toimintaympäristöjen opiskelijalähtöisyys (tilat, tapahtumat ym.), Zoomi-hankkeen toimintojen hyödyntäminen
 • opiskelijayhdistys- ja tutortoimintaa (esim. kv- ja digitutorit) opiskelijayhdistys-tutorvierailut/verkkokohtaamiset
 • toiminnan aktivointimallit
 • työkykypassi
 • orientaatiojaksomallia jatkuvan haun kautta tuleville opiskelijoille
 • opiskeluhuoltopalvelujen piirin uutena tulevien opiskelijoiden palvelut ja niiden toteuttaminen yhteistyössä kuntien opiskeluhuollon toimijoiden kanssa
13.12.2017-31.12.2019

Savon ammattiopisto

Edupoli, Ekami, Kainuun ammattiopisto, Ylä-Savon ammattiopisto, Riveria, SAMIedu, Esedu

403 500 €, josta Esedun osuus on 57 940 €

Opetushallitus

Projektipäällikkö
Marianne Hyttinen-Lilja
p. 044 711 5642

Koulutuspäällikkö
Marja Teräväinen
p. 044 711 5700

Careeria Oy
Ekami
Etelä-Savon ammattiopisto Esedu
Kainuun ammattiopisto Kao
Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä Riveria
Samiedu
Ylä-Savon ammattiopisto

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021