Skip to content
EtusivuHankkeetVoima -hanke

Voima -hanke

Kohderyhmä

Etelä-Savon ammattiopiston keskeyttämisuhan alla ja erityisen tuen tarpeessa olevat opiskelijat.

Erityisen tuen tarpeessa olevia opiskelijoita henkilökohtaistavat, ohjaavat ja opettavat opettajat.

Tavoitteet

Vähennetään opintojen keskeyttämistä ja sitoutetaan opiskelijoita opintoihin tarjoamalla oikeaaikaista ja oikean laajuista oppimisen ja elämänhallinnan tukea.

Toimenpiteet

Perustetaan keskeyttämisuhan alla oleville opiskelijoille Voima -ryhmä, johon ohjataan opiskelijoita kaikista Esedun tutkinnoista. Ryhmän toiminnassa hyödynnetään yksilöohjausta ja vertaistukea oppimisen ja elämänhallinnan haasteisiin.

Hankekuvan tekoon on käytetty Adoben Firefly tekoälyä

1.1.2024-30.6.2025

Etelä-Savon Koulutus Oy

150000€

Opetushallitus

Marja Teräväinen,
marja.teravainen@esedu.fi,
puh. 044 711 5700

Etelä-Savon ammattiopisto Esedu

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021