Skip to content
EtusivuHankkeetVirtaa liikkumisesta toiselle asteelle
Salibandyn pelaajien jalat mailojen ja pallon kanssa

Virtaa liikkumisesta toiselle asteelle

Kohderyhmä

Mikkelin seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat ja opettajat

Tavoitteet

Liikkuva opiskelu – yhteishankkeen tavoitteena on ensisijaisesti osallistaa opiskelijoita suunnittelemaan ja toteuttamaan uudenlaisia liikuntaa ja hyvinvointia edistäviä toimintamalleja kokeilukulttuurin ja verkostotyön avulla osana kaikkia opintoja. Hankkeen toimenpiteillä rohkaistaan opiskelijoita sekä oppilaitosten henkilökuntaa näkemään mahdollisuuksia, jolla opiskelupäivistä voitaisiin tehdä fyysisesti aktiivisempia, vireämpiä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia edistäviä. Ammatillisella toisella asteella hanketyössä korostetaan tulevaisuuden työelämässä tarvittavaa fyysistä ja henkistä toimintakykyä, jolloin jokaiselle opiskelijalle tulisi löytää mielekäs liikkumisen muoto – tähän pyritään antamalla opiskelijoille itselleen mahdollisuuksia suunnitella unelmien liikuntatunteja, tehdä lajikokeiluja sekä osallistua erilaisiin liikuntakerhoihin tai tapahtumiin. Toisella asteella korostuu myös toiminnallisien opetusmenetelmien kehittäminen osana ammatillisia opintoja. Lukioissa tavoitteena on lisätä perinteisiin, useimmiten luokkahuoneeseen sijoittuviin koulupäiviin lisää toiminnallisuutta.

Toimenpiteet

  • Tulevaisuuden työkykyyn tähtäävä opettajien pedagoginen osaaminen
  • Opiskelijoiden osallistava ryhmäliikuntatoiminta
  • Toisen asteen Liikkuva opiskelu yhteistyö Mikkelin seudulla
  • Oppituntien toiminnallistaminen ja istumisen vähentäminen oppitunneilla
  • Lisää liikuntaa koulupäiviin
  • Henkilöstön osaamisen kehittäminen fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi
  • Koulupäivän oppituntien ulkopuolisen ajan aktivoiminen
1.10.2020-31.10.2021

Etelä-Savon ammattiopisto

Mikkelin lukio (Mikkelin kaupunki), Suomen nuoriso-opisto

28 000€

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Marja Teräväinen
marja.teravainen@esedu.fi
p. +358 44 711 5700

Sanna Airas
sanna.airas@esedu.fi
p. +358 40 724 5685

Etelä-Savon ammattiopisto Esedu
Mikkelin kaupunki
Suomen nuoriso-opisto Paukkula

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021