Skip to content

VIERKO

Vieraskielisen opetuksen kehittäminen ja kotimaisten kielten opetuksen tarjonnan ja laadun parantaminen ammatillisessa koulutuksessa

 

Kohderyhmä

Ammatillisen koulutuksen järjestäjät

Tavoitteet

VIERKO muodostaa koulutus- ja kehittämiskokonaisuuden, jossa 62 ammatillisen koulutuksen järjestäjää oppivat toisiltaan ja yhteiskehittävät vieraskielisille suunnattujen koulutuspalveluiden laatua, menetelmiä ja sisältöjä.

Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet on jaettu viiteen työpakettiin. Esedu on mukana työpaketissa 3 Osaamisen tunnistamisen keinot.

Toimenpiteet

VIERKOssa on viisi työpakettia.

  1. TP1. Vieraskielinen opintotarjonta ja englanninkieliset yhteiset tutkinnon osat. Työpaketissa kehitetään englanninkielistä opintotarjontaa yhteisten tutkinnon osien (YTO) pakollisiin osa-alueisiin ja kartoitetaan olemassa olevaa vieraskielistä opintotarjontaa ammatillisessa koulutuksessa.
  2. TP2. Kotimaisten kielten oppiminen ja kielitaidon kartoittaminen. Työpaketissa kehitetään S2-opetuksen laatua organisaatikohtaisesti sekä kielitaidon kartoittamisen keinoja.
  3. TP3. Osaamisen tunnistamisen keinot. Kehittämistavoitteena on vieraskielisen opiskelijan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, HOKS-prosessin selkeyttäminen ja digitaalisten työkalujen hyödyntäminen.
  4. TP4. Oppimisen tuen mallit ja toimintaympäristöt. Työpaketissa kehitetään mm. OPVA-opintojen toimintamallia sekä selkokielisiä opetus- ja ohjaumateriaaleja.
  5. TP5. Työelämän monmuotoisuuden tukeminen. Työpaketissa edistetään monimuotoisuutta koulutuksessa ja työelämässä.

Seuraa VIERKOn etenemistä, blogia, uutiskirjettä ja päivittyviä tuloksia hankkeen hallinnoijan verkkosivuilta

 

1.1.2023-31.12.2024

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Mukana 62 ammatillisen koulutuksen järjestäjää ja muuta toimijaa

3 820 000€, josta Esedu osuus 25 600 €

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Minna Kröpi,
minna.kropi@esedu.fi,
puh. 044 711 5640

Etelä-Savon ammattiopisto Esedu
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021