Skip to content
EtusivuHankkeetVetovoimainen kotihoito
Vanhustyössä toimiva hoitaja pitämässä vanhusta kädestä kiinni jolla sinikeltainen pehmeä pallo kädessä

Vetovoimainen kotihoito

Kohderyhmä

Varsinainen kohderyhmä: Kotihoidon työntekijät. Moniammatillinen tiimi: Sairaanhoitajat, lähihoitajat, kodinhoitajat, hoiva-avustajat, esimiehet.

Hankkeen välilliset kohderyhmät: Kotihoidon asiakkaat, kotihoidon monialainen yhteistyöverkosto, asiakkaiden omaiset sekä hoitotyön opettajat ja alan opiskelijat.

Tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on parantaa työelämän laatua, työn tuottavuutta, tarjonnan ja kysynnän kohtaamista ja työhyvinvointia kotihoitotyössä sekä lisätä alan vetovoimaisuutta. Päätavoitetta tukevat osatavoitteet on jaettu seuraaviin aihekokonaisuuksiin:

  1. Ammatillisuuden vahvistuminen
  2. Työhyvinvoinnin parantuminen
  3. Palveluprosessien kehittyminen
  4. Osallistavan tiedolla johtamisen kehittyminen

Toimenpiteet

Esedun toimenpiteet:

  1. Kehitetään perehdytysaineistoa, joka huomioi myös maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden kielelliset tarpeet.
  2. Hankkeessa toteutettavien osaamiskartoitusten ja työpajatyöskentelyn tulosten perusteella nostetaan esille ammatillisen osaamisen ja muut kehittämisteemat henkilöstökoulutusten teemoiksi. Suunnitellaan ja pilotoidaan koulutukset. Kehitetään ja pilotoidaan osa henkilöstökoulutuksista verkko-opetuskokonaisuuksiksi.
  3. Tutustutaan Buurtzorg-mallilla toteutetun kotihoidon käytäntöihin. Arvioidaan mallin soveltamismahdollisuuksia ja opinnollistetaan mallin toimintatapoja henkilöstökoulutusten teemoiksi.
1.1.2020-31.1.2022

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Essote

Etelä-Savon Koulutus Oy Esedu, Diakonia- ammattikorkeakoulu Diak, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy XAMK

1 304 337 €, josta Esedun osuus 248 125 €

Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Annu Huttunen
annu.huttunen@esedu.fi
p. +358 40 665 0522

Mervi Gynther
mervi.gynther@esedu.fi
p. +358 50 389 1250

Diakonia ammattikorkeakoulu
Eloisa
Etelä-Savon ammattiopisto Esedu
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021