Skip to content
Käsi on ilmassa kohti auringon nousua. Taustalla siintää horisontti.

VASKI

Kohderyhmä

Ammatillisen koulutuksen toimijat

Tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartan laatiminen, joka toimii työkaluna ammatillisen koulutuksen järjestäjille tavoiteltaessa kestävää ja vastuullista toimintaa sekä edistäen vihreää siirtymää. Kestävyystiekartta sekä koulutuksen järjestäjien ohjelmatyön tuki rakentuvat seuraavista teemoista: johtamiskäytännöt ja toimintakulttuuri, pedagogiset ratkaisut ja oppimisympäristöt, osaamisen kehittäminen, alueiden ja työelämän kehittäminen, hiilijalanjäljen mittaaminen ja seuranta.

Toimenpiteet

Esedu osallistuu hankkeessa neljään työpakettiin:

  • TP1: Tiekartta ammatillisen koulutuksen kestävään tulevaisuuteen
  • TP3: Johtamiskäytännöt ja toimintakulttuuri
  • TP7 : Hiilijalanjäljen mittaaminen ja seuranta
  • TP8: Asiantuntijatuki oppilaitoksen kestävän kehityksen ohjelmatyöhön

 

Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus -hanke

1.1.2022-31.12.2023

Sataedu

61 ammatillista oppilaitosta

2,5 M€

Opetushallitus

rehtori Taru Särkkä
puh. 044 711 5799
taru.sarkka@esedu.fi

Etelä-Savon ammattiopisto Esedu

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021