Skip to content
vammaisalan hoitaja puhdistamassa avustettavan miehen kasvoja

VAVE

Kohderyhmä

 • vammaisalalla tai laajemmin sosiaali- ja terveysalalla työskentelevät
 • opiskelijat ja opiskeluvaihtoehtoja harkitsevat eri kouluasteilla (peruskoulu, ammatillinen koulutus, lukio, korkeakoulut)
 • opinto-ohjaajat eri kouluasteilla
 • vammaisalasta kiinnostuneet, esim. maahanmuuttajat, työvoimakoulutuksessa olevat ja alanvaihtajat

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on lisätä kehitysvammaisalan vetovoimaa, vahvistaa alan osaamista ja parantaa työvoiman saatavuutta kehitysvamma-alalle.

Toimenpiteet

 • Selvitämme kehitysvamma-alan tulevaisuuden osaamistarpeita ja vahvistamme vammaisalan osaamista kehittämällä opintopolkuja
 • Kehitämme paikallisten ammattitaitovaatimusten mukaisen tutkinnon osan vammaisalalle toisen asteen opintoihin
 • Suunnittelemme avoimeen ammattikorkeakouluun vammaisalan osaamiskokonaisuuden
 • Luomme uusia ohjauksen toimintamalleja opintoihin
 • Tiivistämme eri koulutusmuotojen ja työelämän välistä yhteistyötä
 • Edistämme alan työvoiman saatavuutta tiedottamalla ja koulutusmahdollisuuksista kertomalla
 • Kehitämme kehitysvamma-alan arjen työhön uusia teknologiaa hyödyntäviä työmenetelmiä ja toimintamalleja
 • Vahvistamme yhteistyötä koulujen, oppilaitosten, työnantajien, yhdistysten sekä työ- ja elinkeinopalvelujen kesken. Tavoitteena on parantaa työvoiman saatavuutta vammaisalalle
1.1.2020-31.5.2022

Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäki

Etelä-Savon Koulutus Oy, Itä-Savon Koulutuskuntayhtymä, Kirkkopalvelut ry/ Seurakuntaopisto, Savas-Säätiö sr, Vaalijalan kuntayhtymä

1 395 554 €

Euroopan sosiaalirahasto, ELY-keskus

Projektipäällikkö
Sari Kautto
sari.kautto@diak.fi
p. 050 533 8750

Vastuuhenkilö Esedulla
Kirsi Pokkinen
kirsi.pokkinen@esedu.fi
p. 044 711 5717

Hankkeen nettisivut: www.vetoavammaisalalle.fi

Diakonia ammattikorkeakoulu
Etelä-Savon ammattiopisto Esedu
Kirkkopalvelut Oy
Samiedu
Savas-Säätiö
Seurakuntaopisto
Vaalijalan kuntayhtymä

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021