Skip to content
Valkoisen pöydän äärellä postipaketin skannaus ja toinen vieressä oleva henkilö tarkistaa lähetyksen paperista

VALTO

Kohderyhmä

Henkilöt, joilla on:

 • osaamista, jota edellytetään työnantajien toimeksiantojen suorittamiseen.
 • ollut vaikea kiinnittyä pysyvästi työelämään.
 • kiinnostus uusista tavoista toimia työmarkkinoilla. Esimerkkeinä kevytyrittäjyys, osuuskunta ja työpanoksen siirto toiselle työnantajalle.
 • mahdollisuus toimia tehokkaammin työmarkkinoilla lisäämällä valmiutta toimia digitaalisissa ympäristöissä.
 • hankkeeseen sitoutuvilla yrityksillä on tarjottavana toistuvaa työsuoritetta toimeksiantona ja halukkuus hakea ratkaisuja myös hankkeen kohderyhmän henkilöasiakkaista.

Tavoitteet

Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa työmarkkinoiden toimivuutta niiden työnhakijoiden osalta, jotka voivat tarjota työnantajille osittaista työpanosta niiden kriteerien mukaan, mitä avoimilla työmarkkinoilla vaaditaan. Hankkeen tavoitteena on lisätä omalta osaltaan työmarkkinoiden toimivuutta, mutta lisätä samalla heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille.

Tavoitteet voidaan jakaa kolmeen osaan:

1. Tunnistaa työllisyystoimenpiteisiin osallistuvista ne, joilla on työnantajia kiinnostavaa työpanosta tarjottavana, mutta jotka kokevat vaikeuksia sen tarjoamisessa sopivalla tavalla.

2. Löytää ja soveltaa avoimilla työmarkkinoilla toimivien välittäjien (vuokratyötyötä tarjoavien yritysten) kanssa toimintamallit, joilla em. tarjonta ja kysyntä voivat kohdata.

3. Edistää toimeksiantotyyppisten töiden mahdollistamista myös kehittämällä työnhakijoiden valmiutta toimia digitaalisissa ympäristöissä. Esimerkkinä oman osaamisen markkinointi ja erilaisten palvelukanavien hyödyntäminen.

Toimenpiteet

 1. Toimintakeskus ry:n tarjoamaan työtoimintaan tulevat asiakkaat haastatellaan ja kartoitetaan organisaation oman asiakasprosessin mukaisesti. Asiakkaan valmius ja mahdollisuus työllistyä toimeksiantotyyppisten tehtävien suorittamiseen selvitetään.
 2. Kartoitetaan henkilöasiakkaiden osaaminen esim. ESCO-ontologiaa hyödyntäen. Kartoituksen tuloksena jokainen hankkeen asiakas saa osaamisprofiilin, jota hän voi hyödyntää omassa työhaussaan.
 3. Kartoitetaan alueella olevat vuokratyön tarjoajat.
 4. Ohjataan asiakas tarvittaessa mahdolliseen lisäkoulutukseen soveltuvimmalla tavalla.
 5. Kartoitetut tehtävätyypit kirjataan esim. ESCO-ontologiaa hyödyntäen tehtävään soveltuvaan järjestelmään niin, että niiden perusteella ja päinvastoin on mahdollista toteuttaa ns. mätsäystä. Oleellista on pystyä kertomaan nopeasti, onko työnantajan tarpeeseen kohdistuvaa työpanosta osoitettavissa.
 6. Toteutetaan valmennusryhmiä, joissa asiakkaat tutustuvat digitaalisiin palveluympäristöihin digitaalisiin vuorovaikutusvälineisiin.

Hankkeen tuotokset

Hankkeessa kokeiltiin Foreammatti-järjetelmää helpoittamaan työelämässä tarvittavan osaamisen kuvaantumista ja osaamista vastaavien henkilöiden löytämistä työpaikoille. Foreammatti työelämälle-sivulla esitellään hankkeessa kokeiltu toimintamalli.

1.10.2020-31.12.2022

Etelä-Savon Koulutus Oy

Mikkelin Toimintakeskus ry

512 044 €, josta Esedun osuus 271 645 €

Etelä-Savon ELY, Euroopan unionin sosiaalirahasto

Projektipäällikkö
Timi Eskelinen
timi.eskelinen@esedu.fi
p. 040 844 6409

Etelä-Savon ammattiopisto Esedu
Mikkelin toimintakeskus ry

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021