Skip to content
EtusivuHankkeetUusille urille
Kengät ylhäältä päin kuvattu ja suuntanuolet kolmeen eri suuntaan oikealle vasemmalle ja eteenpäin

Uusille urille

Kohderyhmä

Toisen asteen opiskelijat (ammattiopistot, lukiot), ammattikorkeakouluopiskelijat, Ohjaamojen asiakkaat, kirjaston henkilökunta, opettajat, ohjaajat ja muu henkilöstö

Tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on edistää eteläsavolaisten nuorten koulutukseen ja työelämään kiinnittymistä ja sitä kautta vahvistaa heidän asemiaan ja aktiivisuuttaan työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa.

Hanke jakautuu seuraaviin osatavoitteisiin:

  1. Nuorten digiajan työelämätaitojen ja työllistymisen vahvistaminen ja työuran alun tukeminen
  2. Työllistymistä edistävien ohjauskäytänteiden ja valmennusmenetelmien pilotointi, mallintaminen ja juurruttaminen oppilaitosten ja organisaatioiden toimintakulttuuriin
  3. Oppilaitosten henkilöstön ja nuorten kanssa työskentelevien ohjaustaitojen vahvistaminen

Hanke kohdentuu toisen asteen koulutuksen sekä ammattikorkeakoulun toimintaympäristöihin. Samalla erityistä huomiota kiinnitetään nuorten syrjäytymisen ehkäisyn näkökulmasta kahteen keskeiseen nivelvaiheeseen:

  • toisen asteen koulutuksen alkuvaiheeseen (koulutukseen kiinnittyminen)
  • toiselta asteelta työelämään tai jatkokoulutukseen sijoittumiseen
1.1.2019-31.3.2021

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu

Etelä-Savon Koulutus Oy, Mikkelin seutukirjasto, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä

646 042€, josta Esedun osuus 149 407 €

Euroopan sosiaalirahasto

Projektiasiantuntija
Piritta Malkavaara
p. 040 831 3911
piritta.malkavaara@esedu.fi

Etelä-Savon ammattiopisto Esedu
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK
Samiedu

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021