Skip to content
kierrätys kuvitusgrafiikka

UTK

Kohderyhmä

Välitön kohderyhmä:
Esedun ja XAMKin opettajat
mukana olevien organisaatioiden henkilöstö
kiertotalousosaamista kehittävien yritysten henkilöstö
Toimintakeskuksen valmentautujat

Välillinen kohderyhmä:
Esedun ja XAMKin opiskelijat
hankkeen muut sidosryhmät

Tavoitteet

Uutta työtä ja osaamista kiertotaloudessa-hanke edistää kiertotalousperiaatteiden jalkautumista Etelä-Savoon. Kiertotalousajattelun omaksumisessa tarvitaan monien alojen ammattilaisia ja yhteistyötä yhteiskunnan eri sektoreiden välillä. Hankkeeseen on koottu oppilaitosten ja kiertotalouden asiantuntijaorganisaatioiden verkosto.

Oppilaitoksissa keskitytään opetushenkilöstön osaamistason nostamiseen ja tätä kautta tuomaan opetussuunnitelmiin kiertotalouden periaatteet, jotta oppilaitoksista valmistuvat opiskelijat hallitsevat kiertotalousnäkökulman omassa ammatissaan. Esedun kiertotalousopetus liitetään myös yrityskasvatukseen ja yrittäjäakatemiatoimintaan.

Mikkelin Toimintakeskuksen tavoitteena on nostaa henkilöstön osaamistasoa. Lisäksi sen tavoitteisiin kuuluu yleinen kiertotaloustietoisuuden lisääminen ja kuluttajaneuvonta.

Toimenpiteet

Toimenpiteet jakautuvat kolmeen kokonaisuuteen:

  1. Kiertotalouskoulutukset ja työpajat Esedussa, Xamkissa ja Toimintakeskuksessa. Työelämälle järjestetään info- ja koulutustilaisuuksia.
  2. Uudet oppimisympäristöt kiertotalouden palveluliiketoiminnoissa: pilottina käytetään Metsäsairilan lajittelukeskusta.
  3. Organisaatiokohtaiset kehittämisprojektit:
    Esedussa Ilona-ravintola konseptoidaan kestävän kehityksen toimintaperiaatteiden mukaan toimivaksi kokonaisuudeksi.
    Xamk konseptoi kestävän kehityksen toimintaperiaatteiden mukaan EcoSairilassa sijaitsevan kompostilaitoksen teollisuuden sivuainevirtoja sisältävän maanparannusaineen (esim. multatuote) tuotantoprosessin.
    Toimintakeskuksen toimintaa kehitetään mm. liiketoiminnallisessa osaamisessa, tuotesuunnittelussa, kuluttajaneuvonnassa ja purkutöissä.

Hankkeen tuotoksia

Hankkeen loppujulkaisu

1.2.2019-30.9.2021

Etelä-Savon Koulutus Oy

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy, Mikkelin Toimintakeskus ry

607 468€, josta Esedun osuus 300 335€

Etelä-Savon ELY-keskus, Euroopan sosiaalirahasto.

Projektipäällikkö
Esa Kohvakka
Esa.Kohvakka@esedu.fi
p. +358 44 711 5356

Etelä-Savon ammattiopisto Esedu
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK
Mikkelin toimintakeskus ry
UTK hanke

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021