Skip to content
EtusivuHankkeetTYYKI – Työtä ja kestävää kilpailukykyä tekstiilikierrosta
Nainen tekemässä kangaspuilla pientä pöytäliinaa

TYYKI - Työtä ja kestävää kilpailukykyä tekstiilikierrosta

Kohderyhmä

Työssä olevat, työvoiman ulkopuolella olevat ja työttömät.

Tavoitteet

Oppilaitosten ja työelämän yhteistyönä tehtävä tutkimus uuden osaamispalvelun perustaksi: Mitä uusia ammatteja, työtehtäviä, tehtäväkuvia, työprosesseja ja osaamistarpeita tekstiilien kerääminen, käsittely, uusiokäyttö ja -tuotanto synnyttää.

Suunnitellaan ja pilotoidaan koulutuskokonaisuuksia, jotka soveltuvat hanketoimijoiden koulutustarjontaan (ammatillinen koulutus, vapaa sivistystyö). Koulutukset suunnitellaan niin, että ne tukevat yksilöllisiä, oppilaitosrajat ylittäviä sekä mahdollisia suorittaa työn ohessa. Koulutukset täydentävät perusrahoituksella toteutettavaa ja/tai muuta olemassa olevaa tarjontaa.

Toimenpiteet

Esedun rooli hankkeessa:

  • kartoittaa hankkeen koulutuksiin tulevista kohderyhmistä mm. alhaisemman koulutustason omaavat, työttömät ja maahanmuuttajat
  • hakeva toiminta ja tiedottaminen
  • kartoittaa tekstiilien kirtotalouden mahdollisuudet tekstiilien keräämisessä, käsittelyssä ja uusiokäytössä sekä uusien tuotteiden kehittelyssä.
  • digitaalisen oppimisympäristön ja mikrokredentiaalien kehittäminen
  • koulutusten suunnittelu, pilotointi ja arviointi
1.1.2023-31.12.2024

Kouvolan Ammattiopisto Oy

340132€, josta Esedun osuus 48000€

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus

Päivi Särkkä-Lehkonen,
Puh. 044 711 5768
Sähköposti: paivi.sarkka-lehkonen@esedu.fi

Etelä-Savon ammattiopisto Esedu
Harjulan Setlementti ry
Kouvolan Ammattiopisto Oy EduKo
Työväen sivistysliitto

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021