Skip to content
EtusivuHankkeetTurvemaiden kesäaikainen puunkorjuu ja maaperän vahvistaminen
Metsätraktoreita ja perinteisiä traktoreita rivissä

Turvemaiden kesäaikainen puunkorjuu ja maaperän vahvistaminen

Kohderyhmä

Metsänomistajat, metsäkoneenkuljettajat ja metsäalan toimihenkilöt

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on lisätä tiedonvälityksellisin keinoin metsänomistajien, metsäkoneenkuljettajien ja toimihenkilöiden tietoutta turvemaiden puunkorjuun erityispiirteistä ja maaperän vahvistamisratkaisuista.

Hankkeen avulla kesällä tapahtuva puunkorjuu osataan kohdistaa oikeille turvemaakohteille ja tunnistetaan vahvistamistarve sekä tunnetaan vahvistamisratkaisujen käyttömahdollisuudet.

Lisäksi hankkeella pyritään tiedonvälityksen keinoin asennemuutokseen turvemaiden kesäaikaista puunkorjuuta kohtaan ja tätä kautta lisäämään puunkorjuun ympärivuotisuutta.

Toimenpiteet

  • Tiedonvälitys- ja asiantuntijaseminaarit sekä loppuseminaari
  • Korjuunäytökset, alueena Etelä-Savo
  • Lehtiartikkelit työnäytöksistä
1.1.2016-31.12.2017

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Etelä-Savon Koulutus Oy

Esedun osuus 40 800 €

Euroopan maaseuturahasto

Opettaja
Ano Teittinen
+358 403056693

Etelä-Savon ammattiopisto Esedu
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021