Skip to content
EtusivuHankkeetTietojohtamisen kehittäminen
Pöydällä kuutioita, joista tulee sana process. Kolme ensimmäistä kuutiota hieman syrjällään, jolloin osittain näkyy sana success.

Tietojohtamisen kehittäminen

Kohderyhmä

Hanke vastaa tarpeeseen parantaa tiedon tuotantoon, mittaamiseen, arviointiin ja hyödyntämiseen liittyviä prosesseja ja osaamista valtakunnallisesti kattavan toimijaverkoston kautta.

Tavoitteet

Avustuksen keskeisinä tavoitteina on parantaa tiedon tuotantoon liittyviä prosesseja, niiden mittaamista ja arvioimista, tiedon analysointiin ja tuottamiseen liittyviä kyvykkyyksiä sekä kansallisten indikaattori- ja tilastotietoihin liittyvää määrittelyä, kehittämistä ja hyödyntämistä ammatillisen koulutuksen järjestämisessä.

Toimenpiteet

Hanke koostuu viidestä teemoitetusta työpaketista, joihin kumppanit osallistuvat eri roolien kautta: työpaketin vetäjänä, kehittäjäroolissa tai osallistuvana tahona. Teemat ovat:

  1. Tietojohtamisen prosessit ja osaaminen
  2. Tiedon tuottaminen tiedon tarpeen näkökulmasta
  3. Tiedon laadun varmistaminen järjestelmissä
  4. HOKSien laadun ja tiedon oikeellisuuden parantaminen
  5. Ammatillisen koulutuksen tietojohtamisen kohdearkkitehtuurin kuvaaminen

Esedu on mukana työpaketeissa 1 ja 2. Työpaketissa 1 kehitetään tietojohtamisen prosesseja ja niihin liittyvää osaamista organisaation eri tasoilla. Työpaketissa 2 kehitetään tiedon tuottamista tiedon tarpeen näkökulmasta mm. vaikuttavuusmittariston kautta.

1.1.2022-30.4.2024

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Mukana 75 ammatillisen koulutuksen järjestäjää

4 000 000€, josta Esedun osuus on 34 000€

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Työpaketti 1 ja hanke
Anu Pynnönen, anu.pynnonen@esedu.fi, puh. 044 711 5427

Työpaketti 2
Rauno Terho, rauno.terho@esedu.fi, puh. 044 341 0044

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021