Skip to content
EtusivuHankkeetSaimaa Food & Tourism -kehittämisalustan selvityshanke
nuotion vierellä kivityksellä nokikahvipannu ja kolme kuksaa missä kahvia

Saimaa Food & Tourism -kehittämisalustan selvityshanke

Kohderyhmä

Selvityshankkeen kohderyhmänä ovat alueen ruokaan ja matkailuun kytkeytyvät yritykset (ml. alkutuottajat) sekä ruoka- ja matkailualan koulutusta sekä tutkimus- ja kehittämispalveluja tarjoavat toimijat maakunnassa.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tuottaa ehdotus ruoka- ja matkailualat yhdistävän kehittämisalustan toiminta-mallista. Kehittämisalustan tarkoituksena on yhdistää laaja-alaisesti Etelä-Savon ruoan ja matkailun parissa toimiva tutkimus-, kehittämis- ja koulutustoiminta sekä koota ympärille verkosto Euroopan parhaista alan osaajista. Ehdotus sisältää alustavan suunnitelman huippukoulutuskokonaisuuden perustamisesta sekä ruokamatkailuun liittyvän korkeatasoisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan vahvistamisesta.

Toimenpiteet

Hankkeen toimenpiteet on jaettu 3 toimenpidekokonaisuuteen:

TP1. Huippukoulutuskokonaisuuden valmistelu

TP2. Tutkimus- & kehittämislähtöisyys ruoan ja matkailun yhdistämisessä –kokonaisuus

TP3. Ruoka- ja matkailualan toimijoiden kehittämisalustan toimintamallin suunnittelu ja muodostaminen: Kootaan yhteen TP1:n ja TP2:n selvitykset ja muodostetaan näiden pohjalta ehdotus ruoka- ja matkailualan kehittämisalustan toimintamalliksi.

1.8.2020-31.10.2022

Helsingin Yliopisto / Ruralia Instituutti

Etelä-Savon Koulutus Oy, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

175 619€

Etelä-Savon maakuntaliitto / EAKR

Niina Liukkonen
Niina.Liukkonen@esedu.fi
p. 050 389 3087

Etelä-Savon ammattiopisto Esedu
Helsingin yliopisto Ruralia instituutti
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021