Skip to content
EtusivuHankkeetRuokaklusterin toiminnallistaminen

Ruokaklusterin toiminnallistaminen

Kohderyhmä

Ruokaketjun yrittäjät alkutuotannosta elintarvikevalmistajiin, mukaan luettuna luonnontuoteala.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on Etelä-Savon ruokaklusterin toimintojen ja palvelujen kehittäminen sekä niiden vakiinnuttaminen. Hankkeen toimenpiteillä kehitetään koko ruokaketjun toimijoiden välistä yhteistyötä, yhteistyön muotoja, verkostoitumista sekä osaamisen ja näkyvyyden lisäämistä.

Toimenpiteet

  • Ruokaklusteritoiminnan ja palveluiden kehittäminen pilottiyritysten kanssa
  • Ideasta innovaatioksi toimintatavan kehittäminen
  • Jäsenmäärän lisääminen
  • Luoda mahdollisuuksia osaamisen, tiedon ja taidon jakamiselle
  • Klusterin kotisivujen ja esittelyvideon tuottaminen
  • Yhteinen ruokapöytä-keskustelufoorumin pilotointi ruokaketjun toimijoille
1.11.2022-31.12.2024

ProAgria Etelä-Savo

164592,24€, josta Esedun osuus 31000€

Etelä-Savon ELY-keskus, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto

Terttu Pulkkinen
Puh. 044 711 5240
Sähköposti: terttu.pulkkinen@esedu.fi

Etelä-Savon ammattiopisto Esedu
Luke

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021