Skip to content
metallialan opiskelija, hitsausta taka-alalla

RETEE

Kohderyhmä

Ammatillisen koulutuksen opiskelijat, opettajat ja koulutuksenjärjestäjät, rakennus- ja pintakäsittelyalan sekä kone- ja tuotantotekniikan alojen yritykset ja henkilöstö

Tavoitteet

Koko hankkeen tavoitteet

 • osaamisperusteinen ja asiakaslähtöinen toimintakulttuuri oppilaitoksissa
 • nopeampi ja joustavampi vastaaminen työ-ja elinkeinoelämän osaamistarpeisiin
 • yksilöllisten opintopolkujen rakentaminen ottaen huomioon työnantajan tarpeet
 • koulutusprosessien ja resurssien käytön tehostaminen, koulutusaikojen lyhentäminen
 • työpaikalla tapahtuvan oppimisen lisääminen ja kehittäminen
 • oppimisympäristöjen modernisointi, digitalisaation ja uuden pedagogiikan mahdollisuuksien hyödyntäminen oppimisessa

Hanke on jaettu neljään painopistealueeseen:

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen toimintaprosessin tehostaminen ja prosessissa toimivien roolin selkiyttäminen (vastuut: KSAO ja Salpaus)

Teknisten apuvälineiden käyttöönotto työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen (Vastuu: Esedu)

a) työssäoppimisen prosessin joustavoittaminen digitaalisten ratkaisujen avulla

b) oppimisympäristöjen ja innovatiivisten yhteistyömuotojen kehittäminen yritysten kanssa

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksen kehittäminen (Vastuu: Ekami)

Markkinointi ja tulosten levittäminen (Vastuu: Sampo)

Toimenpiteet

Esedun toimenpiteet:

 • kartoitetaan mukana olevien alojen (pintakäsittely ja kome) työssäoppimisen toimintamallit
 • käydään nykyprosessit läpi esim. lean-menetelmällä toiminnan tehostamiseksi
 • kootaan tietoa ja käyttäjäkokemuksia olemassa olevista työssäoppimisen digiratkaisuista ja seurannan järjestelmistä
 • määritellään vaatimukset, testataan ja kehitetään monipuolisia digivälineitä
 • huomioidaan Wilma/Primus ym. opintohallintojärjestelmät ja poistetaan päällekkäisyyksiä
 • kartoitetaan hankekumppaneiden ja muiden kehittämiä malleja työssäoppimista edistävien oppimisympäristöjen kehittämisessä

Reteen esite

Hankkeessa on valmistunut digitaalista materiaalia työpaikalla tapahtuvan oppimisen tueksi.

Tästä Linkistä löytyy työpaikkaohjaajan muistilista, jossa käydään lyhyesti työpaikkaohjaajan tehtävät lävitse.

Opiskelijalle olemme tehneet esittelylomakkeen, jonka hän voi viedä työpaikalle. Hän voi toimittaa sen sinne myös sähköisesti.

pohjaesittelytyöpaikalla

13.12.2017-31.12.2019

Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä, SAMPO

Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Ekami, Kouvolan kaupunki, Kouvolan seudun ammattiopisto, KSAO, Koulutuskeskus Salpaus – kuntayhtymä

514 000 €, josta Esedun osuus on 94 000 €

Opetushallitus

Projektipäällikkö
Marianne Hyttinen-Lilja
p. 044 711 5642

Ekami
Etelä-Savon ammattiopisto Esedu
Koulutuskeskus Salpaus
Kouvolan seudun ammattiopisto KSAO
Saimaan ammattiopisto Sampo

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021