Skip to content
EtusivuHankkeetReissuEllu
ReissuEllu Grafiikka

ReissuEllu

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa liikuteltava hyvinvoinnin oppimisympäristö, joka tarjoaa erilaisia hyvinvointipalveluita Essoten toimialueen asukkaille.

Toimenpiteet

ReissuEllu / investointihanke (EAKR):

  • Investoidaan ja hankitaan (leasing) matalan kynnyksen teknologialla, pienimuotoisella mittaus- ja hyvinvointilaitteistolla sekä sähköisten palvelujen käyttömahdollisuudella varusteltu pienoisbussi
  • Tuotetaan hyvinvointia tukevia palveluita Essoten toiminta-alueen asukkaille ja tarjotaan monipuolisia osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia Etelä-Savon ammattiopiston opiskelijoille ja alueen hyvinvointialan (hoiva- ja terveysala) yrityksille ja yhteisöille
  • Investointihankkeen rinnalla toimii ESR -rahoitteinen kehittämishanke, jossa toteuttajina ovat Esedu, Essote ja Miksei

ReissuEllu yhteishanke (ESR):

  • Oppimisympäristön yhteissuunnittelu hanketoimijoiden kesken (vaatimusmäärittely, hankintaprosessi, laitteet ja välineet, oppimisympäristön toiminnallisuus)
  • Osaamisen kehittäminen ja yhteiskoulutukset toimijoiden kesken (mm. palveluohjausosaaminen, laitehallinta, tulevaisuuden sote –palvelut)
  • Pilotointivaihe (tapahtuma- ja liikkumissuunnitelma, tarjottavat palvelut ja niiden testaus, perhekodit ja palvelutalot)
  • Yhteistyö yritysten ja järjestöjen kanssa (asiantuntevat ja asiakaslähtöiset palveluprosessit
  • Toimintojen vakiinnuttaminen ja ReissuEllu konseptin luominen
1.6.2019-31.5.2022

Etelä-Savon Koulutus Oy

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

765 089€ (ESR), 321 700€ (EAKR)

ESR, EAKR

Projektipäällikkö
Teija Räihä
teija.raiha@esedu.fi
p. 044 711 5826

Essote
Etelä-Savon ammattiopisto Esedu
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021