Skip to content
EtusivuHankkeetReissuEllu
ReissuEllu Grafiikka

ReissuEllu

ReissuEllun toiminta jatkuu hankkeessa ”Liikkuva palveluyksikkö maaseudun hyvivoinnin ja osallisuuden edistäjänä” vuoden 2024 loppuun. Hankkeen sivuille pääset tästä.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa liikuteltava hyvinvoinnin oppimisympäristö, joka tarjoaa erilaisia hyvinvointipalveluita Essoten toimialueen asukkaille.

Toimenpiteet

ReissuEllu / investointihanke (EAKR):

  • Investoidaan ja hankitaan (leasing) matalan kynnyksen teknologialla, pienimuotoisella mittaus- ja hyvinvointilaitteistolla sekä sähköisten palvelujen käyttömahdollisuudella varusteltu pienoisbussi
  • Tuotetaan hyvinvointia tukevia palveluita Essoten toiminta-alueen asukkaille ja tarjotaan monipuolisia osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia Etelä-Savon ammattiopiston opiskelijoille ja alueen hyvinvointialan (hoiva- ja terveysala) yrityksille ja yhteisöille
  • Investointihankkeen rinnalla toimii ESR -rahoitteinen kehittämishanke, jossa toteuttajina ovat Esedu, Essote ja Miksei

ReissuEllu yhteishanke (ESR):

  • Oppimisympäristön yhteissuunnittelu hanketoimijoiden kesken (vaatimusmäärittely, hankintaprosessi, laitteet ja välineet, oppimisympäristön toiminnallisuus)
  • Osaamisen kehittäminen ja yhteiskoulutukset toimijoiden kesken (mm. palveluohjausosaaminen, laitehallinta, tulevaisuuden sote –palvelut)
  • Pilotointivaihe (tapahtuma- ja liikkumissuunnitelma, tarjottavat palvelut ja niiden testaus, perhekodit ja palvelutalot)
  • Yhteistyö yritysten ja järjestöjen kanssa (asiantuntevat ja asiakaslähtöiset palveluprosessit
  • Toimintojen vakiinnuttaminen ja ReissuEllu konseptin luominen
1.6.2019-31.5.2022

Etelä-Savon Koulutus Oy

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

765 089€ (ESR), 321 700€ (EAKR)

ESR, EAKR

Projektipäällikkö
Teija Räihä
teija.raiha@esedu.fi
p. 044 711 5826

Eloisa
Etelä-Savon ammattiopisto Esedu
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021