Skip to content
tiheä mäntymetsä kangasmaastolla ja auringon valo kajastaa puiden välistä

PUUSTI

Kohderyhmä

Metsänomistajat, Metsäteollisuuden puuholtoketju

Tavoitteet

  • lisätä hankintaketjun toimijoiden verkostoitumista
  • hyödyntää tarkempaa laserkeilausaineistoa korjuukohteiden paikantamiseen ja luokitteluun
  • testata ja toteuttaa käytäväharvennusta nuorten metsien korjuun työmenetelmänä
  • lisätä metsänomistajien osaamista ja aktivoida nuorten metsien hoitoa

Toimenpiteet

Hanke hyödyntää metsien tarkempaa laserkeilausta nuorten metsien korjuukohteiden luokitteluun nykyisille ja uusille korjuukalustoille. Hanke toteuttaa ensiharvennuksen ja nuoren metsän kunnostuksen työkohteille soveltuvan käytäväharvennuksen työmenetelmän testausta ja pilotointia.

2.9.2019-31.12.2021

LUT University

Suomen metsäkeskus, Etelä-Savon ammattiopisto

229 272 €

EU:n maaseuturahasto (80 %) sekä yksityiset yhteistyökumppanit (20 %) Etelä-Savon Energia Oy, Mhy Etelä-Savo, Suur-Savon Energiasäätiö.

Mika Aalto, Projektipäällikkö
mika.aalto@lut.fi
p. 0443673637

Etelä-Savon ammattiopisto Esedu
LUT-yliopisto
Metsäkeskus

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021