Skip to content
EtusivuHankkeetPerusteista poluille

Perusteista poluille

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmänä ovat oppilaitoksen ohjaushenkilöstö, yhteisten tutkinnon osien opettajat, oppilaitosjohto, vastuuohjaajat sekä opiskelijat.

Tavoitteet

Käytössä on erilaisia menetelmiä osaamistarpeiden ja -vajeiden tunnistamiseen.

Opiskelijoiden ohjaus- ja tukitoimet kohdentuvat oikea-aikaisesti niitä tarvitseville.

Käytössä on erilaisia YTO-opintojen suoritustapoja niin verkossa kuin lähiopetuksessakin.

Kehittämistyön tuloksena syntyy laadukkaampaa opetusta, ohjausta ja oppimista uusien toimintamallien muodossa. Opiskelijat motivoituvat ja sitoutuvat opintoihin ja ohjaus- ja opetusresurssit kohdentuvat aiempaa paremmin tarvitseville.

Toimenpiteet

Koko hankeajan: Webinaareihin osallistuminen, verkostossa erilaisten menetelmien vertaisoppiminen ja -kehittäminen, YTO-koordinaattoreiden vetämät YTO-työpajat, yhteinen ideointi, benchmarkkaus ja vertaiskehittäminen, erilaisten pedagogisten toimintatapojen mallinnus, yhteistyö HOKS-kehittämisen kanssa, esim.  Yhdessä Parasta! Itä  -hankkeen kanssa.

Kevät 2021: Menetelmien kartoitus verkostossa mm. benchmarkkauksen avulla.

Erityisesti syksy 2021: Pilotoinneissa testataan erilaisia toimintatapoja oikea-aikaisuuden varmistamiseksi ja verkko-opintojen kehittäminen yhteisölliseen suuntaan.

Pilkahduksia -blogi

1.1.2021-30.6.2022

Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia

Careeria Oy, Etelä-Savon Koulutus Oy Esedu, Suomen Diakoniaopisto, Hyria koulutus Oy, Kirkkopalvelut Oy, Seurakuntaopisto, Kisakalliosäätiö / Kisakallion urheiluopisto, Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Ekami, Kouvolan seudun ammattiopisto KSAO, Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, Lounais-Suomen ammattiopisto Novida, Raision seudun koulutuskuntayhtymä Raseko, Saimaan ammattiopisto Sampo, Savon koulutuskuntayhtymä Sakky, Suomen Urheiluopisto, Tanhuvaaran urheiluopisto, Oulun Palvelualan opisto / Marttayhdistyksen liitto Ry, Vaasan ammatillinen oppilaitos Vamia

1200000 €, josta Esedun osuus 40288 €

OPH

Taisto Hirvonen
taisto.hirvonen@esedu.fi
p. 050 389 0987

Careeria Oy
Ekami
Etelä-Savon ammattiopisto Esedu
Hyria koulutus Oy
Kirkkopalvelut Oy
Kisakallion urheiluopisto
Kouvolan seudun ammattiopisto KSAO
Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Luksia
Lounais-Suomen ammattiopisto Novida
Oulun Palvelualan opisto
Raision seudun koulutuskuntayhtymä Raseko
Saimaan ammattiopisto Sampo
Savon koulutuskuntayhtymä Sakky
Seurakuntaopisto
Suomen diakoniaopisto
Suomen Urheiluopisto
Tanhuvaaran urheiluopisto
Vaasan ammatillinen oppilaitos Vamia

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021