Skip to content
EtusivuHankkeetParasta Johtamista -hanke / Itäinen aluehanke
Pukumiehet kättelevät pöydän äärellä toisiaan, lähikuva

Parasta Johtamista -hanke / Itäinen aluehanke

Kohderyhmä

  1. Työelämäkumppanit
  2. Työelämäopettajat
  3. Työelämäasiantuntijat

Toimenpiteet

Keskeinen kehittämisteema on työelämäasiakkuuksien johtaminen. Hankkeen toimenpiteillä mm. tuetaan työelämäopettajamallilla asiakkuuksien hoitamisen käynnistymistä.

Tiedolla johtamisen kehittäminen toteutetaan osatoteuttajien ja valtakunnallisen hankeverkoston vertausoppimisen ja benchlearningin menetelmin.

Hankkeessa kasvatetaan osaamisperusteisuuden mahdollisuuksien ja hyötyjen ymmärrystä sekä vahvistetaan teeman mahdollistamaa hyötyä osana Esedun kokonaisjohtamista. Hankkeessa kehitetään uusia toimintamalleja osaamisperusteisuuden toteutumiskesi. Tavoitteena mm. on, että koulutuksen järjestäjän kyky vastaa joustavasti ja innovatiivisesti osaamisvaatimusten kasvamiseen, jatkuvaan oppimiseen ja teknologian kehitykseen vahvistuu.

Opiskelijakumppanuuksien johtamista kehitetään osallistumalla hankeverkoston yhdessä järjestämään tilaisuuteen.

1.1.2019-31.12.2020

Careeria

SAMPO, ESEDU, SAMIedu, Seurakuntaopisto, KSAO, Ekami

491 902 €

Opetushallitus

Kirsi Lappalainen
kirsi.lappalainen@esedu.fi

Careeria Oy
Ekami
Etelä-Savon ammattiopisto Esedu
Kouvolan seudun ammattiopisto KSAO
Saimaan ammattiopisto Sampo
Samiedu
Seurakuntaopisto

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021