Skip to content
EtusivuHankkeetParasta DigiOhjausta
metsäkone simulaattorin harjoittelua

Parasta DigiOhjausta

Kohderyhmä

  1. Opetushenkilöstö
  2. Työpaikkaohjaajat
  3. Välillinen kohderyhmä opiskelijat

 

Tavoitteet

Hankkeen yhteiset tavoitteet

Hankkeella tutkitaan, kehitetään ja otetaan käyttöön toimivia digitaalisia palveluita, malleja ja toimintatapoja tukemaan työpaikkaohjaajien ja opetushenkilöstön yhteistyötä sekä hyödynnetään digitaalisia ratkaisuja opiskelun ohjaamisessa, seurannassa, arvioinnissa ja osaamisen tunnistamisessa. Hankkeella tuetaan yksilöllisten opintopolkujen toteuttamista ja parannetaan työpaikalla järjestettävän koulutuksen laatua ja läpäisyä, sekä lisätään koulutukseen osallistuvien osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja tasa-arvoa. Hanke on osa Parasta –hankeperhettä ja toimii tiiviissä yhteistyössä myös muiden kehittämishankkeiden kanssa niin alueellisesti ja valtakunnallisestikin.

Toimenpiteet

Toimenpiteet Esedussa

  • Kartoittaa opetus- ja ohjaushenkilöstöllä käytössä olevat digiohjauksen ratkaisut
  • Kouluttaa opetus- ja ohjaushenkilöstöä sekä työpaikkaohjaajia kartoituksen tulosten perusteella tehtyjen ohjelmisto- ja välineratkaisujen sekä toimintatapojen käyttöön
  • Osallistaa opiskelijoita uudenlaisiin tapoihin dokumentoida osaamisen kehittymistä työpaikoilla
  • Pilotoida valittuja ratkaisuja yhteistyössä työelämätoimijoiden kanssa
  • Kehittää työpaikkaohjaajakoulutusta valittujen digitaalisten ratkaisujen osalta
21.12.2017-31.12.2019

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

Oulun seudun ammattiopisto, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Raahen koulutuskuntayhtymä, Etelä-Savon Koulutus Oy, Esedu, Kouvolan kaupunki, Kouvolan seudun ammattiopisto, Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä, Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos, Hengitysliitto ry/Ammattiopisto Luovi, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Tampereen kaupunki/Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu, Turun kaupunki, Vantaan ammattiopisto, Varia, Länsirannikon Koulutus Oy, WinNova, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto

1 150 000€, josta Esedun osuus 72 900€

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
Etelä-Savon ammattiopisto Esedu
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
Kouvolan seudun ammattiopisto KSAO
Länsirannikon Koulutus Oy, WinNova
Lapin koulutuskeskus REDU
Oulun seudun ammattiopisto OSAO
Raahen koulutuskuntayhtymä Brahe
Samiedu
Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021